Blog o rodině
V=N Mystika
Ricky Maty
Ženy a muži
Práce zábavou
Jak jde životFotogalerieRodokmenCestováníZe životaO mně
barevný index modrý
žlutý index černý
žlutočerný index černý
modrozelenočerný index černý
černobílý index černý
zelený index černý
barevný blog
barevný mail
Úvod stránek
Mapa stránek

Jak jde život

Jak jde životrok 2024rok 2023rok 2022rok 2021rok 2020rok 2019rok 2018rok 2017
∗ 2009 Matyášrok 2016rok 2015rok 2014rok 2013rok 2012rok 2010rok 2009rok 2008
∗ 2004 Richardrok 2007rok 2006rok 2005
2004 těhotenství

Rok 2023

Je 30 ledna kolem osmé ráno
Tento rok začnu popisem toho, co se děje v duševnosti a v těle.

Mluvím k tobě: "Ty, když už čteš, nespěchej."

Asociace. Co jsou to asociace? Asociace mohou být pojítkem mezi slovy při slovním vyjádření. Asociace mohou v mysli vytvářet to, co se odehrává při vnímání. Asociace mohou být matkou i otcem vlastní představivosti ... Mohou být asociace podnětem k pohybu, k činu? Co spojí úvahy do rozhodnutí? ...

Zvuk hlásek, slabik, slov a asociace. Kde je propojení mezi zvukem a jeho významem? Vnímej. Rychlost s jakou dokáže mysl interpretovat význam slov je mimořádná. Zastav se u každého slova předchozí věty zvlášť a uvědom si interpretaci v mysli. Interpretace se opírá o slovní zásobu a naučené intelektuální schopnposti. Mezi zvukem - pojmem a konkrétní představou v mysli je asociace.
Při vyslovení slova Glos (polsky hlas) mi každý polák rozumí. Aktivuje se paměť a intelektuální schopnosti. Vznikají asociace. Asociace vytváří kontext. Propojení s dalšími souvislostmi. Čech nebo někdo jiný nerozumí. Neaktivuje se paměť a intelektuální schopnosti. Nevznikají asociace. Teprve po přirazení slova - příjmení Glos k mé osobnosti se proces aktivuje. Ne ve smyslu pojmu hlas, ale ve smyslu spojení s mojí osobností. Asociace vytváří jiný kontext, tedy propojení s dalšími souvislostmi.
Existují pojmy jako Óm, tedy áááááuuuuummmmm. Jaká je správná výslovnost? Ta kterou používáš sám. Smyslem nemusí být intelektuální interpretace a vytváření kontextu s dalšími souvislostmi, ale pozorování. V mysli nepřipouštím intelektuální interpretaci. Pouze vnímám.
Při vyslovování nebo zpívání samohlásek, slabik a jejich kombinací mohu vytvářet zvuky, které dosud nemají význam. Pak mě "neobtěžují" asociace. Každá samohláska, slabika a jejich kombinace způsobují jinou vibraci. Ta se může projevovat v různých místech. Pozuruj vibraci v ústech, hrdle i průduškách, průběh dechu a jeho doznívání. Uklidnění po výdechu. Po výdechu následuje krátké spontánní nedýchání. Pozoruj tělo. Během nedýchání při uvolněné poloze, kdy je napnuto co nejméně svalů, vnímáš tlukot srdce a peristaltiku.
Pokud spojím nové zvuky do slov a poté pojmů, objeví se téměř neomezený počet kombinací.

Asociace při sledování pořadů a současném cvičení.
Pustím si na internetu videorozhovor dvou a více lidí. Obsahem rozhovoru jsou odborné věci doplňované humorem a životními zkušenostmi. Přitom nesedím u počítače, ale provádím různé protahovací cviky ve stoje, v sedě i v leže.
Pozoruji obsah nitra a spontánní polohy, které tělo vytváří.
Pozoruji vnímání a jakým způsobem zaznamenávám rozhovor. Jak na mě vnímání působí. Vnímání způsobuje v mysli asociace. Ty mohou nebo nemusí mít vztah k osobnímu životu.
Vnímání a intelekt se propojují při vytváření asociací. Do asociací zasahuje paměť i zkušenosti.
Překvapuje nesmírné množství asociací a překvapuje, že asociace dokáží vytvořit smysluplný děj nebo text.
Při pozorování různorodých, spontánních pohybů nebo cviků těla překvapí množství možných poloh. Cviky nebo polohy je možné spojovat s napnutím a uvolněním, s nádechem a výdechem.
Je možné vyvodit závěry. Je tolik asociací kolik je hvězd v prostoru … Je tolik poloh nebo cviků, kolik je zvířat, věcí …
Spontánní tělesné polohy textem vyjádřit nejdou. Mohou být vyjádřeny pomoci kresby, ale osobní zkušenost je nezastupitelná. Tělo tě samo povede.

Propojení asociací s emocemi. Text je z filmu Exodus.
Slib, který si žena s mužem řeknou po svatbě před prvním milováním.
Muž a žena hovoří současně:
"Já (mužské jméno), já (ženské jméno) příjmám tebe takovou (takového) jaká(ý) jsi. Miluji to, co o tobě vím a důvěřuji tomu, co ještě nevím. S úctou k tvé čestnosti a vírou ve tvou neutuchající lásku ke mně. Při všem, co nám může život nadělit ti vyznávám svou lásku."
Žena: "Kdo tě činí šťastným?"
Muž: "To ty."
Žena: "Co je pro tebe na světě nejdůležitější?"
Muž: "Ty."
Žena: "Kde bys byl raději?"
Muž: "Nikde."
Žena: "A kdy mne opustíš?"
Muž: "Nikdy."
Muž: "Kdo tě činí šťastnou?"
Žena: "To ty."
Muž: "Co je pro tebe na světě nejdůležitější?"
Žena: "To ty."
Muž: "Kdy tě opustím?" Muž si sám odpoví: "Nikdy."
Následuje pauza.
Muž: "Smím pokračovat?"
Následuje ...
Ty, kdo čteš. Vnímáš, jak jsou silně propojeny asociace s emocemi?

Spojím intelekt, paměť, slovní zásobu, představivost ... a nechám plynout asociace i bez vnímání konkrétního děje.
Kniha života – rozhovor A s Ano.
A ty jsi napsal nějakou knihu?
Ano. Stále ji nosím sebou.
A mohl bych ji vidět?
Ano. Díváš se na ni.
A ty sám umíš číst v této knize?
Ano. Vidím dobré i špatné stránky.
A umí i ostatní číst v této knize?
Ano. Někdo více. jiný méně. Záleží na tom do jaké míry rozumí jazyku, kterým byla napsána.
A má tato kniha obal?
Ano. Podle vzhledu poznáš, kdy ji autor začal psát.
Vidíš při vnímání textu vytváření vlastních asociací?
A ... Ty, kdo čteš, doplň pokračování sám.
Ano. ... Ty, kdo čteš, doplň pokračování sám.

Sexualita a asociace. V článku uvedeném ke konci minulého roku jsem se sexualitě vyhnl. Teď ji použiju. Zaměř se na vnímání ať už jsi v klidu nebo v pohybu. V mysli vytvářej sexuální předtavy a pozoruj je. Vytváření představ zastav a zase rozběhni. Všímej si reakcí vlastního těla, ale nic nepodnikej. Dělej menší i delší přestávky. I několik dní. Zkus si dát závazek, že sexualitu vstupující do mysli zastavíš úplně. Sleduj reakce těla. Po několika dnech opět připusť sexuální představy ...
Můžeš si všimnout, že intelekt a asociace jsou mnohem pestřejší a bohatší. Pokud chceš vytvořit nějaký text, může to jít mnohem snadněji.
Mimochodem, toto je jeden z elixírů mé alchymistické laboratoře :-) Doufám, že s tímto elexírem se naučí potomci zacházet.

Snění a asociace. Pokouším se sledovat jakým způsobem usínám. Úmyslně neležím, ale sedím abych opravdu neusnul. Proběhne tedy pouze mikrospánek. Při samotném usnutí mě změna polohy těla většinou po chvíli opět probudí.
Po ponoření do spánku přichází sen. Slyším dívku, která na mě volá: „Tati!? Tati!? ...“ Slyším pouze zvuk. Nevidím žádnou dívku. Po probuzení si uvědomím, že ve skutečnosti dceru nemám. Jak jsou asociovány sny? Proč nemusí mít vztah ke konkrétní vnímané reálné situaci?

Asociace při poslechu audiotextu z různých děl od K.M.
Jde nejen o asociace, vnímání ... praktickou psychologii. V současné době neznám nic účinnějšího pro pochopení různých souvislostí. I při poslechu lze provádět různorodé, spontánní pohyby nebo cviky těla spojené s protahováním a dýcháním.

Bez asociací - píseň bohů
Připouštím bezvýznamnost vlastní osobnosti, vlastních asociací, představ, hodnocení ...
Nedovoluji v sobě vznikání žádných asociací, žádných představ, žádných hodnocení ...
Nemám k nikomu a ničemu vztah. Přitom jsem všeho podstatou. Kdo jsem?
Vnímám subjekt nebo objekt? Kdo vnímá?
Přidávám k vnímání náladu. Snažím se vyvolat co nejlepší stav prožívání.
Odděluji subjekt od objektu tak, aby vnímání objektu nemělo vliv na prožívání.
Vnímám subjekt v co nejlepší náladě a přitom vnímám objekt, jako by vše bylo dokonalé.
Jsem v klidu, v uvolněné poloze, nepohnutý.
Klidný dech, ta dokonalost, dokonalost života prochází tělem.
Tato píseň bohů je skutečným dějem v nitru i těle. Není pouhým popisem. Pozorovatel nepřipouští snění.

Může do mé vnitřní přirozenosti vstupovat co chce, kdy chce, jak chce? Ano. Stále nemám to, co představuji pod kontrolou.

Malý doušek na závěr, především pro ty, co vyvozují unáhlené a negativní závěry. Nikdy jsem neužil žádné psychoaktivní látky a nechystám se k tomu. Knihy samotné neodsuzuji. Naopak. Ty, z mého subjektivního pohledu kvalitní, rád doporučím. Nerozumím tomu, proč tolik lidí píše knihy nebo pojednání o stovkách stran, když to podstatné se dá sdělit v krátkém záznamu. Většina současných knih, filmů, pořadů, odborných pojednání ... žádný obsah nemá.

Přejdu ze světa pochopení do světa prožívání.
Stále nemám práci. Na zájem z mojí strany dostávám pouze odmítavé odpovědi. Je to věkem? Není v tom obava o můj zdravotní stav nebo nedostatečnou intelektuální úroveň vztahující se k požadované odbornosti? Zdravotně jsem naprosto v pořádku. Žádná omezení. Intelektuálně jsem schopen zvládnout leccos. Že by se objevila spontánní nabídka přicházející za skutečnosti, aniž bych ji poptal, vypadá nepravděpodobně. Uvidím …

Je 13 února kolem šesté podvečer
Napřed malé pousmání nad způsobem zápisu datumu v mých textech. Proč k zápisu a tedy počátku nové kapitoly nepíšu tečku? No, protože se mi takto líbí. Moje texty – moje pravidla :-) Ztrácí tím text na srozumitelnosti a přestává být pochopitelný? Ne, všichni tomu rozumí. Na internetu lze nalézt celé články o podobě zápisu datumu. Uplyne několik desetiletí a pravidla českého pravopisu budou mít minimálně sto tisíc stran. Jestli už je nemají. Tato pravidla bude schopna pojmout pouze umělá inteligence. Ta ale zároveň nebude schopna vysvětlit podstatu těchto pravidel. Jedna umělá inteligence bude popírat závěry jiné umělé inteligence. A jsme u otázky: "Kolik andělů se vejde na špičku jehly".

Aby zábava neustala, začaly mě oslovovat a zvát na osobní setkání investiční společnosti všeho druhu. Akcie, dluhopisy, měny, komodity, reality … Proč mě? Jsem expert? Jak to odůvodňují? Prý jsem v jejich databázích z minulosti nebo jsem spolupracoval s některým z jejich partnerů. Proč tedy mě? Proto! Důvod přeci není zajímavý.
Jak někdo zjistí, že mohu mít volné finanční prostředky? Nahlédnutím do finančních a jiných registrů. Zhodnocením věku a informací, které o sobě na internetu sděluji. Nákupem databází všeho druhu. Existuje zákon na ochranu osobních údajů. Ten ale všichni ignorují a s daty se čile obchoduje. Poté stačí koupit aplikaci k vytěžení dostupných údajů a najmout referentku(a), která(ý) situaci ověří a potenciálního klienta pozve na setkání.
Ideálně by toto setkání mělo proběhnout takto: "Sdělte nám číslo platební karty i s pinem a dejte plnou moc pro nakládání s vašim účtem v bance. Tím si všichni ušetříme to divadlo a podaří se nám snížit náklady marketingového oddělení." Všichni mají mít při rozhovoru nasazené úsměvné obličeje. Po setkání musím mít dojem, že tolik přátel pohromadě jsem už dlouho neviděl.
V praxi je to trochu jiné. Na setkáních v kancelářích renomovaných firem se dozvídám o ztrátách téměř všech v jakémkoliv oboru činnosti. O sobě ale tyto společnosti nemluví. Mluví se o těch druhých. Je mi nabídnuta možnost investovat.
Před samotným investováním je třeba splnit určité formality. Je dobré seznámit se jakým způsobem probíhá obchodování a přečíst si závazná pravidla.
Závazným pravidlům věnuji čas. Bývají v písemné podobě. Opakovaně u různých společností se dozvídám, že rizika jsou ošetřena tak, aby byla kryta společnost poskytující investici a problémy zůstaly na straně klienta. Jsem upozorněn na vhodnost posouzení investice u finančních odborníků a právníků ne přímo spojených s daným produktem. Odhad mi říká, že toto posouzení bude dražší než potenciální výnos z investice samotné. Nacházím i kuriozity zmiňující, že závazná pravidla nejsou v českém jazyce právně vymahatelná. Společnost poskytující investici tedy může v popisu pravidel změnit cokoliv, jakkoliv, kdykoliv.
Způsob obchodování a zajištění investice. Lidé nepracují zdarma. Zázemí firmy a použitá technika se musí minimálně pronajmout. Z mnou poskytnuté investice musí jít část na tyto náklady. Společnost si zajišťuje zisk z mé investice různými poplatky bez ohledu na to, zda jsem vydělal nebo prodělal.
Mám dvě možnosti. Spolehnout se na nabízená odborná doporučení nebo začít rozsáhle testovat. Obojí musí být spojeno se znalostí používané terminologie.

Uvedu odstrašující případ kontaktu s investiční společností. Jedná se o významného, pravděpodobně českého, developera. Tím pojmem českého se nenechte zastrašit. Zahraniční developeři jsou stejní nebo horší. Kontaktovala mě první slečna. Rozhovor vedl k dohodě o zaslání podkladových materiálů a potvrzení osobního setkání v Praze Holešovicích. Po obdržení materiálů jsem zjistil, že developer nabízí dluhopisy. Až 70% celkové zhodnocení za 7 let. Asi našli při zakládání staveb neznámý zlatý důl :-) Z materiálů je cítit podezřelá účelově jednoduchá marketingová manipulace. Na samotných stránkách developera se mimo marketingových tvrzení nic o společnosti nedovím. Kde je rozvaha o hospodaření společnosti? Upisovala daná společnost dříve dluhopisy? Jak si vedou, jak se s nimi obchoduje …? Jak jsou spokojeni zákazníci dané společnosti se všemi jejich produkty…? Před samotnou schůzkou mě kontaktovala druhá slečna kvůli potvrzení, zda opravdu přijdu. Ta o mém kontaktu s první slečnou nic nevěděla. Snažil jsem se vést rozhovor tak, abych získal relevantní (týkající se podrobností produktu) informace. Dostával jsem marketingová sdělení. Věta: "Tak si to dejte do banky na 3%", mě uzemnila. Odmítl jsem schůzku i pokračování hovoru.

Ano, peníze v bance se znehodnocují inflací. Ale. Čím menší částky mám, tím méně se mě to týká. Dokážu výdělkem při jednodenní brigádě navíc v měsíci pokrýt ztrátu na účtě v bance? Ano. Tak proč řešit inflaci. S rostoucími účty v bance nebo s rostoucími závazky věřitelům mi jednodenní brigáda k práci navíc pomáhá méně a méně.

Co to je vlastně finanční ztráta? Nejde o to uplatňovat školní matematiku, ale rozumět souvislostem. Uvedené výpočty jsou pro mě pouze orientační. Nemusí přesně odpovídat realitě.

1 příklad
Při průměrné 10% roční inflaci mám na účtě místo 1000 Kč jen 900 Kč. Nezměnila se hodnota, ale koupěschopnost.
2 příklad
Začátkem roku jsem investoval do finančního produktu, který se zhodnotil o 10%. Místo hodnoty 1000 Kč dostanu při prodeji 1100 Kč. Při uplatnění 10% inflace odečtu 110 Kč a mám 990 Kč. To je reálná koupěschopnost mezi začátkem a koncem roku. To by docela ušlo.
3 příklad
Začátkem roku jsem investoval do finančního produktu, který ztratil roční hodnotu 5%. Místo hodnoty 1000 Kč dostanu při prodeji 950 Kč. Při uplatnění 10% inflace odečtu 95 Kč a mám 855 Kč. To je reálná koupěschopnost mezi začátkem a koncem roku.

Investiční komplikace
U druhého příkladu musím při zisku odvézt daň. Tuším 15%. Zisk je 100 Kč. Daň 15 Kč. Na můj účet u zprostředkovatele investice přijde 1085 Kč. Při uplatnění 10% inflace odečtu 108,5 Kč a mám 976,5 Kč. Je vidět, že při 10% inflaci mi nestačí zhodnocení portfolia o 10%.

Pokračujeme dál
Při osobním setkání se zprostředkovatelem obchodů, který sám kontaktuje makléře zabývajícími se obchody na burzách, se dozvím o poplatcích při investování. Příklad. Při otevření pozice při spekulaci na růst nebo pokles investičního produktu je poplatek 5 dolarů. Při uzavření pozice opět 5 dolarů. Řekněme, že kurz USD/Kč je 1/20. Při ročním obchodování, tedy, že otevřu a uzavřu pozici ve stejný rok zaplatím dalších 200 Kč.
Tuším, že poplatky se účtují po odvedení daně ze zisku. Při zhodnocení 10000 Kč o 10%, dani 15% mám 10850 Kč – poplatky 200 Kč = 10650 Kč – 1065(inflace 10%) = 9585 Kč. Opět je vidět, že při 10% inflaci mi nestačí zhodnocení portfolia o 10%.
Najdu investici, při které se mi podaří při investici 10000 Kč vytvořit zisk 2000 Kč, tedy zhodnocení 20%. Při zhodnocení 10000 Kč o 20%, dani 15% mám 11700 Kč – poplatky 200 Kč = 11500 Kč – 1150(inflace 10%) = 10350 Kč. Při 10% inflaci a zhodnocení portfolia o 20% jsem lehce vydělal. Kolik investičních nástrojů a jaké přináší 20% zhodnocení?

Pokud existují poplatky za otevření účtu u zprostředkovatele spekulace nebo za držení pozice na burze v kratších než ročních intervalech nebo procentuální poplatek ze zisku pro zprostředkovatele spekulace …, pak jsem inflaci pravděpodobně neporazil ani při 20% zhodnocení.

Tento jednoduchý příklad pro práci s investicemi jsem vytvořil pro syna Richarda. Nedávno jsme se bavili o možnosti investovat do finančních produktů. Je vidět, že při skutečné investici je třeba brát vážně každý investiční případ jednotlivě. Pokud nebudeme brát v potaz inflaci, pak situace vypadá poněkud lépe.

Máťa odjel s mamkou při svých jarních prázdninách na hory. Budou lyžovat i běžkovat.
Maty se mi zlepšil s výsledky ve škole. Občas někde kolísá a občas s ním bojuju pro jeho nespolupráci. Nikdo mě neumí tak dobře rozzuřit jako Matyáš. Poté jsem překvapen, jak se dokážu chovat.
Richard má z mého pohledu nedobré výsledky hlavně v pololetních pracích v matematice a českém jazyce. Naléhám na něj aby více pracoval. Dosud také nemám pololetní vysvědčení.
S Rickym bojuju trochu jinak než s Matyášem. Snažím se změnit jeho návyky především v organizaci povinností, úklidu a pořádku ve věcech. Připomíná mi to chaos. Neplní povinnosti jak by měl, ztrácí nebo rozbíjí relativně drahé věci.

Před pár dny jsem byl na zdravotní prohlídce. Proklepli mě celého. Od složení krve a monitoringu srdce až po vyšetření vnitřních orgánů. Odcházel jsem spokojen. Dosud jsem nesmrtelným. Když jsem se bavil s doktorkou o srdci, zmínil jsem, že mám psa. Zeptala se mě, jak to s tím souvisí. Odpověděl jsem, že od doby, kdy byl Rex zachráněn z množírny a tedy adoptován naší rodinou, je stále neklidným polodivokým stvořením. Jakmile ho pustím z vodítka má tendenci zdrhnout. Popobíhám tedy stále za ním. Tím si udržuji srdce v kondici. Rex to určitě ví a snaží se zdrhnout schválně, protože má o moji kondičku starost. Vlastně si vzájemně pomáháme :-)

Je 15 května kolem poledne
Kluci a škola. Ricky měl opět problémy s docházkou. Myslím, že v pozadí nebyla snaha vyhnout se škole, ale spíše snaha vyhnout se testu nebo zkoušení v předmětech, na které nebyl dostatečně připraven. Ricky umí makat. Musí ale najít dostatečnou motivaci.
Maty se naopak dost zlepšil. I mně se pravděpodobně daří pomáhat mu tak, aby probírané látce porozuměl. Nedávno jsme spolu probírali látku z osmé třídy. Konkrétně v chemii názvosloví oxidů. Snad každý, kdo se chemické koncovky učil, má v paměti stále uloženo ný, natý, itý, ičitý … :-) Probrali jsme i to, jak ze zápisu oxidů určit správný název. Například SO3 je oxid sírový. Protože u oxidů píšeme -II je výpočet 3 x -2 = -6. Koncovka oxidu je na šesté pozici, VI tedy -ový. Nebo Fe2O3 je oxid železitý. Opět 3 x -2 = -6. 6 musím ale rozdělit mezi dvě železa, tedy 6 : 2 = 3. Koncovka oxidu je na třetí pozici, III tedy -itý. Jsem rád, že Maty stále více zvládá většinu učení sám.

Matyáš si všiml, že máma Jája s bratrem Richardem mají podobný smích i tón hlasu při zábavě. Ricky to doplnil poznámkou, že taťka, se svým bráchou Rendou jsou na tom podobně. Člověk sám si většinou tyto své vlastnosti neuvědomí. Ostatní to na něm ale vidí.

Poučení od kartaginského vojevůdce Hannibala: "Každá pevnost je dobytná, má-li dostatečně velkou branku, aby se jí protáhl osel naložený zlatem." Toto poučení se dá uplatnit nejen ve vojenství, ale i v podnikání, mezilidských vztazích …
Osel se zlatem je tzv. umělá inteligence. Kontextové informace o umělé inteligenci mají být vloženy do intelektu lidí tak, aby o ní uvažovali požadovaným způsobem. Finanční oligarchie stojící v pozadí manipulace se společenskými procesy se neobává toho, že by umělá inteligence mohla zničit lidskou společnost. Obává se toho, že by mohla sdělovat skutečnou pravdu. Majitelé, management, reportéři ... v médiích jsou nějakým způsobem ovlivnitelní nebo se dají zastrašovat a vydírat. Umělá inteligence tuto slabost nemá. Nebojí se smrti.
Články, diskuze o umělé inteligenci, chatboty … jsou tzv. průzkum bojem. Kam až se dá zajít. Co se proti lidem uplatnit dá a co nedá. Kde manipulace funguje a kde nefunguje. Jak zajistit aby umělá inteligence byla podrobena stejně jako lidi.
Nejde o umělou inteligenci. Jde o lidský intelekt. Jakým způsobem a kde získáváme informace. Jak vznikají kontextové informace a jakým způsobem vytváříme vlastní názory. Jak vznikne rozhodnutí a nakonec čin.
Představ si sám sebe jako loutku. Jsi zavěšený na neviditelných nitkách, které tě vedou. Co se stane, když se nitky přetrhnou? Je těžké postavit se na pódiu na vlastní nohy a začít přemýšlet sám o sobě. Proč uvažuju určitým způsobem, proč se rozhoduju určitým způsobem …? Opravdu musím hrát ty vnucené role?

Je 6 června kolem desáté večer
Konečně jsem přidal část fotografií vztahujících se ke všem rodinným událostem z roku 2022. První část je zaměřená na koně. Jako vždy je několik fotek ve výběru za příslušný rok (je třeba sjet na konec stránky) s možností přejít do velké fotogalerie. Tam jsou všechny fotografie s daným tématem, které jsem vybral jako povedené.
Zaměření na koně je záměrné. Předloni jsme byli na lodi. Předtím autem a zároveň pod širákem ve státech jižní Evropy nebo v Polsku. Chci přidat ještě létání a kola. Chci aby kluci pochopili a přijali za své, že čím více věcí znáš, ovládáš nebo umíš, tím jsi zajímavější. Ničit si život různejma zlozvykama nebo závislostma je pěkná … Mám tisíce možností. Nejvyšším bohem mého života jsem já sám.

Matyáš pobýval mezi 24.4. a 28.4. na škole v přírodě v zařízení Lites u Mukařova poblíž Mnichova Hradiště. Škola v přírodě byla sportovně zaměřená. Maty pobyt nazval tělocvik 24/7. Jeden den naplnil orientační běh s mapou, který se dělil na dva typy. Junior a Expert. Maty běžel s Jonášem typ Expert. Umístili se na šestém místě. Všichni kluci spali v patrové chatě plné berušek. Ty tam zimovaly. Teplo a pohyb je probraly. Berušky museli vyprovodit oknem do přírody. Chatka obsahovala 10 paland a dvě samostatné postele. Jednu měl Matyáš. Učitelé byli v samostatné chatě, takže kluci chodili spát kolem půl dvanácté …

Ricky byl začátkem června u kamaráda Martina na závodech dobrovolných hasičů v Těptíně. Závodil za oddíl z obce Nechánice. V závodech se běžela štafeta a útok. Štafetu zaběhl za 29 sekund. Domů si přivezl tmavěmodrou bundu s nápisem Dobrovolný hasič a znakem nebo erbem příslušných hasičů. Na akci jde o zábavu, ale i seznámení se s technikou a vybavením. Máme pár videí, kde Ricky běží a přitom rozmotává hadici. Zároveň s během překonává překážky. Na konci běhu musí trefit terč proudící vodou. Dobrovolní hasiči na vesnicích mají různou techniku. Někdy je to retro a občas to nejde nahodit. O to je to ale větší zajímavost.

Krátké, ale výstižné hodnocení české historie
V roce 1800 jsme nebyli nic, do půlky století jsme svou zemi ovládli kulturně, do konce století ekonomicky, v roce 1918 politicky a roku 1945 etnicky. Co bude následovat?

Ze života prožívání přejdu do světa pochopení
Pradávné učení Upanišad z doby, kdy lidé neznali písmo a přesto dokázali vyvozovat pozoruhodné závěry: „Vidím v tobě pravdu a to, co je v tobě, je i ve mně a já jsem to, co jsem.“ Zkus při zhodnocení tohoto závěru nepoužít intelekt, ale vnímání a prožívání.

Na závěr píseň bohů – obtížně realizovatelný a zároveň jednoduchý postup
Jsem nezúčastněný pozorovatel. Jsem nezúčastněný konatel proměny (děje). Pozorovatel kontroluje vnímání a prožívání. Pouze nezaujatý pozorovatel může získat kontrolu nad vnímáním a prožíváním. Kdo se stává součástí proměny (děje), se zároveň stává i jejím otrokem.

Je 3 srpna kolem osmé večer
Přidávám tři sady fotografií s různými tématy:
Tramp 2022 - padesátikilometrová cesta Českým středohořím
Rok 2022 - výběr fotografií za loňský rok
Praha 2023 - moje pěší, téměř denní, popracovní cesta starou Prahou

Kluci měli ke konci června vysvědčení. No kluci, jsou to už mladí pánové. Matyáš začíná vzrůstem dohánět staršího bráchu. Mamku přerostl a mně se dívá přímo do očí. Za poslední rok se vytáhl asi o dvacet centimetrů. Maty má dvě trojky. Z matiky a češtiny. Ricky opět neuzavřenou klasifikaci jako loňský rok. Bude muset dodělat doplňovací testy z různých předmětů. Mně se to nelíbí. Richard tvrdí, že má vše pod kontrolou. Udělám co půjde pro to, aby poslední rok na gymnáziu probíhal jinak.

Občas sleduju politiku. Zahraniční i domácí. Doufám, že lidé nakonec vyhodnotí situaci ve vlastní zemi a zkušenosti se současnou vládnoucí domácí skupinou s tímto rozhodnutím: "Rozum jejich lebka nepřijme, ale ránám (osudu) porozumí."

Je 22 září kolem osmé večer
Pokusím se popsat v jaké době žiju. Doba marketingová. Evropská společnost bude nakonec vynikat v jediném. V marketingu. Budeme marketingová supervelmoc. Politický marketing, ekonomický marketing, zpravodajský marketing, marketing ve školství, sociální oblasti, ve zdravotnictví, v armádě …. Prostě všude. Realita je nepodstatná.

Graffiti. Graffiti samy o sobě jsou někdy velmi povedené. Ať už vyjadřují cokoliv. Naprostá většina je ale nesmyslnej blábol.
Jezdím pravidelně z Kralup vlakem do Prahy a zpět. Jednotlivé vagóny jsou stále více počmárané nesmyslnými graffiti. Dříve to bývalo spíše zvenku. Teď je to stále více uvnitř vagónů. Občas bývají i poškrábaná skla. Z vlaků přestává být vidět. Myslím, že následovat bude rozřezávání sedaček a ničení veškerého interiéru. Tady nejde o umělecké sebevyjádření, ale o destrukci na úkor ostatních a pocit beztrestnosti.
Na nádraží často musím míjet billboardy nebo reklamní sdělení o nákladech a opatřeních na odstranění graffiti. To je na tom všem vlastně nejpodivnější. Management Českých drah si najme na řešení praktických problémů marketingovou agenturu. Prostředky na marketing budou pravděpodobně mnohem větší než případná odměna za dopadení pachatelů. Nikde jsem nezaznamenal, že by někdo byl přinucen uvést vagón na vlastní náklady do původního stavu.

Všude kolem je vidět a hlavně slyšet jak se žvaní. Mnoho lidí má potřebu vyjadřovat na všechno názory. Naprosto neopodstatněně bez jakékoliv znalosti věci. Smyslem je prosadit se a získat neoprávněné výhody. Když už se někdo prosadí a získá různé výhody, tak je mu předloženo aby řešil problémy. A tady nastupuje marketing, Zaplatí si marketingovou agenturu aby správným způsobem zakryla neřešení věcí s kterými si neví rady. Kdo vlastně nakonec má z těchto nesmyslných postupů prospěch?

Z pohledu oligarchie západních společností je Tálibán a jejich systém řízení společnosti v Afghánistánu neefektivní. Tálibánu se podařilo během jediného roku téměř zlikvidovat produkci opia. Na polích je opět pšenice a jiné zemědělské produkty. Země byla obsazena po dobu cca 20 let. Po tuto dobu přes všechny marketingové proklamace se pěstování opia neomezovalo, ale rozšiřovalo. Jak to Afghánci v tak krátké době dokázali? Vytvořili pracovní skupiny a pomocí obyčejných holí makovice zlikvidovali. Žádná armáda, žádná technika, žádný marketing. Pracovní skupiny a obyčejné hole. Je to neobyčejně efektivní. Nad čím brečí západní oligarchie? Nad lidskými právy v Afghánistánu? Ne. Omezení produkce opia o 90 % povede k rozšíření syntetických drog v západních zemích. Může to být katastrofa? Může. Největším problémem pro západní oligarchii je pravděpodobně ztráta kontroly tajných služeb nad finančními toky umožňujícími prodej drog. Jak bude problém řešen? Armádou, technickými prostředky a hlavně marketingem. Žvaňme o tom, jak by to mělo vypadat a to bude vlastně stačit. Malá poznámka. Nerozumím příznivcům islámu, odpůrcům ano.

Rád čtu analýzy na tomto webu: Michalapetr.com. Proč? Protože se zabývají popisem skutečnosti, ne marketingem. Ze dvou článků zmíněného webu jsem si vytáhl pár odstavců. Oba příklady jsou analogií (vztah dvou různých věcí, které se v něčem podobají a dají se tedy přirovnávat) pro ukázky postupů Evropského parlamentu a přímo lidmi nevolené Evropské komise.

Rod Habsburků se prosadil do čela Habsburské monarchie, kterou s ostatním společenstvím lidí spoluvybudoval. Držíš moc a chceš si ji udržet? Pak musíš řešit problémy. Josef II. a jeho matka Marie Terezie řešili problém dámské obsluhy v hostincích a problém prostituce obecně. Marie Terezie chtěla řešit prostituci postihem a trestáním účastníků. Josef II. chtěl řešit problém inspirací z Paříže, kde nevěstky dostávali z ulic do nevěstinců, tedy pod střechu. Tam nebyly tolik vidět. Monarcha měl o počestnosti obyvatel rakouské metropole tak malé mínění, že poznamenal: "V případě Vídně bych ovšem musel překrýt střechou celé město."

Jak svou nechopeností účinně zmást nepřítele. Štáb rakousko-uherské armády vydával rozkazy svým vojskům ve 27 jazycích, kdežto Rusové v ruštině, a na nejvyšším stupni ve francouzštině, aby se žádný generál nemohl vymlouvat, že rozkazu nerozuměl. Obdobně ve francouzštině se velelo ve stejné době i na nejvyšších stupních pruské armády, protože si Bavoři, Prusové a další německé národy vykládaly němčinu každý po svém, a hlavně jak se jim to hodilo! O bitvě o Lvov na začátku 1. světové války se posměšně říká, že když CK překladatelé konečně přeložily všechny rozkazy, CK armáda se poslušně rozešla všemi směry, a zmátla ruské generály tak dokonale, že prázdné město raději neobsadili, protože v tom CK manévru čuli nějakou čertovinu!

Jak se zbavit doby marketingové na evropské úrovni a tedy Evropského parlamentu a přímo lidmi nevolené Evropské komise? Níže je ověřený postup z minulosti.

Proslov při rozpuštění parlamentu 20.4.1653.

"Je nejvyšší čas, abych skoncoval s Vaším vysedáváním na tomto místě, které jste zneuctili Vaším pohrdáním všeho ctnostného a poskvrnili Vaším praktikováním každé neřesti. Jste sebranka a nepřátelé každé dobré vlády. Jste banda nájemných lumpů a stejně jako Ezau byste svoji zemi prodali za kus žvance a stejně jako Jidáš zradili svého Boha za pár drobných.
Existuje aspoň jedna ctnost, kterou jde teď mezi Vámi najít? Existuje nějaká neřest, která Vám není vlastní? Věřící nejste o nic víc, než můj kůň. Zlato je Vaším Bohem. Kdo z Vás ještě neumlčel své svědomí za úplatek? Existuje mezi Vámi aspoň jeden, který by sebenepatrněji pečoval o dobro našeho společenství?
Vy špinavé děvky, copak jste svými nemorálními principy a podlými pletichami neznesvětili toto posvátné místo a z Božího stánku neudělali doupě zlodějů? Jste hnusně odporní celému národu. Byli jste sem lidem pověřeni pro nápravu křivd, což naplníte svým odchodem! Takže! Seberte si své saky paky a zavřete za sebou dveře.
Ve jménu Božím, táhněte!"

Oliver Cromwell (1599-1658)

Genocida Slovanů na Ukrajině. Text jsem našel na internetu v článku od Šulcové Renaty.
Toto se opakuje v každé válce. Staré přísloví: "Ve válce dají bohatí jídlo, politici munici a chudí životy svých dětí. Po válce politici sklidí slávu, uklidí munici, bohatí získají ještě více jídla a chudí jdou hledat hroby svých padlých dětí."

Na závěr píseň bohů.
Postav se před zrcadlo a promluv k sobě.
Prošel jsem eóny věků v životech svých předků abych se projevil(a) v této podobě.
Mám fenomenální možnost pochopit sám(a) sebe. Kdo mi ji dal?
(Zavři oči) Vědomí pomocí funkce pozorovatele vnímá samo sebe.
(Otevři oči) Smysly vidí proměnu vnímané bytosti i skutečnosti,
(Zavři oči) ale vědomí je konstantní.
(Měj oči otevřené nebo zavřené) Pozorovatel vnímá prožívání i duševní procesy,
ale vědomí je konstantní.
Při prožívání života rozlišujeme subjekt (sebe) a objekt (okolí).
Oproti vědomí je ale i subjekt vnějším projevem, nejen objekt.

Je 3 října kolem páté odpoledne
Nechávám rozum aby pomocí mysli a intelektu vytvořil posouzení posledních událostí a smysly aby z okna pozorovaly zahradu. Máme zasazené bílé a červené růže, které postupně kvetou celou sezónu. V truhlících jsou různobarevné letničky. Každý rok jiné. Mimo lesních jahod už není co sklízet. Tímto postupem vzniká osobité vnímání dovnitř i navenek. Intelekt a fyziologická motorika ve spolupráci s podvědomím a pamětí automaticky vyťukává pomocí prstů jednotlivá písmena klávesnice.
Před několika dny jsem se setkal se dvěma zástupci gymnázia, kde studuje syn Richard. Ředitelkou a třídní učitelkou. Měl jsem po dvanáctihodinové noční směně. Nesnažil jsem se udělat dojem a před schůzkou jsem nevymýšlel žádný plán rozhovoru. Možná jsem tím třídní učitelku zklamal. Bohužel ale …! Řeším již potřetí stejný problém s nedostatečnou školní docházkou mého potomka.
Nedostatečná docházka vedla k doplňkovým zkouškám a ty k celkově nevalným výsledkům v hodnocení školních znalostí. Sestup od průměrnosti k podprůměrnosti je na straně Richarda naprosto viditelný. Vysvědčení za třetí ročník jsem viděl až při probíhajícím setkání v měsíci září v kabinetu. Některé známky jsou už jen krůček od propasti. Při pohledu do celoročního hodnocení působí velmi nevěrohodně Richardova tvrzení, že chce maturovat z předmětů, kde má nevalné výsledky.
Na chvíli přeruším vyprávění. Přišel pes a svým přátelským dorážením si vynucuje několikeré pohlazení. Za ním přichází kočka a vyskakuje mi na klín. Při hlazení srsti mrouská a rozvaluje se jako mládě. Zvířata evidentně potřebují dotek blízké bytosti. Mimoděk mi v mysli vytane otázka. Co potřebují moji synové? Mysl si sama odpoví. Zájem a emocionální blízkost.
Navazuji na vyprávění a nechávám prsty vyťukávat smysluplný text podobně jako hudebník používá klaviaturu piana. Mysl opět využívá schopností intelektu. Pozve si na pomoc zkušenosti, úvahy a představivost. Postavil jsem svůj dům na pevné skále podle smysluplných plánů nebo to byla konstrukce vzdušného zámku a honba za větrem? Je moje mnohaletá snaha pouze prázdnou důvěřivostí a naivní představou o tom, jak by měla výchova vypadat? S Richardem jsem o jeho přístupu k životu a k povinnostem mnohokrát hovořil. Líbí se mi rozhovory vedené na různá témata. O zajímavostech i možnostech, které život přináší. Nelíbí se mi předkládání pouze dobrých výsledků a zakrývání špatné situace vyvolané přístupem k povinnostem. Richard se mnou vlastně manipuluje. Nastalou situaci by určitě šlo popsat daleko tvrdšími slovy, ale tomu se vyhnu.
Jak vlastně situaci zvládnout? Proměnou vnějších i vnitřních skutečností. Proměna vnitřních skutečností je mnohem obtížnější. Navenek omezím veškeré výhody, které jsem synovi poskytoval a budu muset sledovat jeho činnost. Richardovi by měly přibýt povinnosti. I ty pracovní. S tím souvisí vydělávání peněz. Uvnitř sebe by Richard měl zvládnout proměnu vnitřního nastavení. Nejlepším způsobem je permanentní sebepozorování a sebevláda. To ale asi můžeme vynechat. Nevypadá to, že by ve svém věku byl této permanentní činnosti schopen. Můžeme vyzkoušet myšlenkové mapy, bloková schémata, SWOT analýzy, nebo jiné pomůcky. Asi nejsem první, kdo podobné problémy s výchovou řeší. Richarda mohu seznámit s technickým postupem, ale nahlédnout do svého nitra musí on sám. Mohu poskytovat rozhovory a spolupráci.
Opakovaně jsem v minulosti po synovi chtěl popis cesty, jak vzniklé problémy řešit. Mám dojem, že si s tím vlastně neví rady a tak jenom ujišťuje okolí o tom, co chce kdo slyšet a sám zůstává v jemu známé a pohodlné pozici. Nevím, do jaké míry je Ricky ovlivněn svým okolím a lidmi s kterými se stýká.
Tady trochu odbočím od tématu, i když jen zdánlivě. V nitru je vše spojené se vším. Ricky má nový vztah, novou známost. Pohled žen i mužů na život je velmi rozdílný. Doufám v dobrý vliv jemu blízkých osob a dobré zkušenosti.
Myslel jsem, že do budoucna budu muset věnovat čas hlavně Matyášovi. Teď se ale vše mění. Pevně věřím, že na začátku následujících prázdnin přijde úleva i spokojenost. Život otevře Richardovi nové možnosti a můj vliv, ne zájem, se sníží …
Hra na klaviaturu končí. Obecenstvo bude asi složeno z potomků následujících generací a tak se pravděpodobně potlesku během svého života nedočkám ...

Je 16 října kolem jedenácté dopoledne
Ahoj mamko. Opět uplynul rok. Tvoji vnuci jsou zase o trochu větší. Už i Máťa mě přerůstá. Jsou s nimi podobné starosti jako kdysi se mnou. Jako kluk končící základku jsem měl nastoupit na školu s maturitou. Nedostatečný prospěch mi to nakonec nedovolil a tak jsem nastoupil na spojařské učiliště v Rožmberku n/Vlt. V letošním roce řeším maturitní rok staršího Richarda a poslední rok základky mladšího Matyáše. U Matyho bojujeme hlavně s matematikou. Ani ne tak s neznalostí, jako spíše s nesoustředěností a neochotou jít více do hloubky. Osudy obou kluků jsou otevřené.
Ani po třech letech od tvého odchodu jsem z aparátu neodstranil číslo na tvůj mobilní telefon. Připadá mi to nepatřičné. Naposledy jsme, přes telefon, spolu mluvili jedenáct dnů před skonáním. Blahopřála jsi mi k 54. narozeninám.
Do mysli mi vstupují vzpomínky. Vrací se mi zážitky z doby, kdy jsem byl kluk. Vzpomínám na roky v Úžlabí i v Habartově. Před Úžlabím jsme s bráchou s rodiči bydleli v panelovém domě v Habartově a po Úžlabí opět. Na dřívější pobyt v Habartově moc vzpomínek nemám. Na pozdější pobyt zase nevzpomínám moc rád. Skutečným domovem mi byl pouze pobyt v rodném domku v Úžlabí. Tam byla rodina ještě kompletní. Rodiče se občas nepohodli, ale byl to domov. Otec byl každý den doma. Později v Habartově byl doma stále méně, až zmizel úplně. Kluci vedle sebe potřebují mít dospělého chlapa. Svého otce.
Mamko, nevím jestli svoji roli hraju dobře a jestli kluci budou na Kralupy vzpomínat jako na svůj domov. Snažím se být pevným, důrazným, ale i chápajícím. Kluci by asi řekli, že někdy moc prudím. Chtějí mít svoje pohodlíčko. Připadá mi, že vysvětlování a různé příklady, jak vznikající situace řešit neberou konce. Rozumím tomu, že synové nejsou sto docenit souvislosti, které ze své pozice chápu já, ale oni ne.
Nechávám mysl aby předla úvahy a vzpomínky dál a z okna sleduji přicházející barevný podzim ...

Je 12 prosince kolem deváté večer
Původně jsem tento záznam měl dopsat v den mých narozenin. Než jsem úvahy a pozorování dokončil, přišly narozeniny Richarda. Na ty jsem mimoděk zapomněl a popřál vlastnímu synovi s denním zpožděním. Musím uvést nejkratší přání jaké jsem kdy obdržel. Matyáš, při pobytu u mamky, mi poslal mobilem všeříkající zprávu: "Tati vše nej." :-)
Ze všech stran jsem obklopen zázraky, do kterých mentálně vstupuju. Uvědomnění si této schopnosti je vlastně největším darem. Hmotné dary, např. k narozeninám, z oblasti běžného prožívání života, se nemohou darům z oblasti pochopení skutečnosti rovnat. Pokud tuto úvahu přijmu za svou, nesmím ji vztahovat na děti. Ty stojí o skutečné dárky z oblasti prožívání.

Nemít žádné bolesti, žádné problémy je nedoceněná samozřejmost. Mimochodem téměř celý život pravidelně i nepravidelně cvičím protahovací a dechové cviky. Inspirací je mi jóga i když samotná sestava cviků je vytvářena intuicí a sebepozorováním. Tělo samo ví, co potřebuje. Mnoho lidí nepraktikuje všímavost a věnování pozornosti sobě samotnému. To potom může vést k různým fyziologickým nebo duševním problémům.
V práci jsem dlouhodobě pokládal nohy na kryt počítače pod stolem a tím nadměrně zatěžoval paty. Nedostatečným sebepozorováním a nevhodnou jednostrannou zátěží těla jsem si sám vyvolal tvorbu patní ostruhy na obou nohách. Po dohodě s lékařkou jsem prošel doporučenými rehabiliacemi a užíval předepsané léky. Po lécích i procedurách problém ale přetrvává. Zkouším používat autosugesci a vyhledávám alternativní léčbu. Autosugesce pracuje s podmíněným pozitivním výsledkem. Jde o jednoduchou metodu důvěry ve zlepšení prožívaného stavu. Uvedu příklad, kdy v duchu mluvím sám k sobě: "Bolest pat se pomalu zmenší, bude stále menší a menší až se ztratí úplně. Bude se mi našlapovat lépe a lépe až bolest přestanu vnímat a zapomenu na ni …."
Při autosugesci je třeba splnit dvě podmínky. Důvěru a pozitivní výhled. Bez důvěry tyto postupy nefungují. Nemá smysl v duchu říkat nic mě nebolí, chodí se mi dobře apod. To je v rozporu s momentálně prožívanou skutečností. Věty musí obsahovat změnu, která teprve nastane.
V minulosti, při pobytu na vojně, kde směli k zubaři z celého útvaru pouze dva vojáci v daný den, se mi dařilo vypínat bolest zubů. Ne odstranit příčinu. K zubaři jsem nakonec musel. Autosugesce neodstraní například řeznou ránu. Pomůže ale s hojením a potlačením bolesti.

Genocida Slovanů na Ukrajině
Vůdce republikánů v senátu: Žádný Američan na Ukrajině neumírá. Rozšiřujeme svoji průmyslovou základnu. Ukrajinci ničí armádu jednoho z našich největších rivalů. Mám potíže shledat na tom něco špatného.
Americký prezident Biden uvedl, že americká pomoc Ukrajině je zaměřena na ochranu amerických vojáků před zatažením do konfliktu s Ruskou federací. Americký prezident se o tom zmínil v článku pro The Washington Post.

Typická demokratická liberální diskuze v Čechách současné doby
Je to naprosto absurdní a zaostalá stupidita. Od sedmi let jsem chtěl mít v kapse marky, a ne koruny. Koruna je dětinská a trapná kulisa kreténského národního státu, který už naštěstí reálně neexistuje. Žije už jenom v hlavách zbolševizovaných vlastenců.
Pavel Šafr (zbolševizovaný vlastenec) z Fora 24 v diskusi o zachování koruny

Tak toto je opravdové dno, naprostá amorální žumpa, kterou někteří lidé v zahraničí i Čechách vytváří (moje vlastní poznámka). V podobném marketingovém hnoji musíme v současné době žít.
Oba odstavce výše, které jsem si sám okomentoval, popisují domácí i zahraniční politiku. Jsou převzaty od Miroslava Macka z webu Svobodný svět.

Poslední dobou mi chodí poštou brikety. Někdy i pět najednou. Pochopitelně se do schránky nevejdou. Pošťačka se je snaží za každou cenu zuřivě doručit. Bývají tedy poškozené. Mně to nevadí a pošťačky je mi líto. Obecně je mi líto všech, kteří musí pro poštu pod geniálním managementem pracovat.
Co to jsou vlastně ty brigety? Jsou to žádosti o příspěvky. Pisatelé se tváří jako charitativní organizace. V obálkách bývají propisky, vánoční pohledy nebo jiné doplňky. Za propisky děkuji, nemusím je kupovat. Vánoční pohledy možná použiju, ale spíše je s ostatními doplňky dám zdarma k dispozici na různá místa, odkud si je někdo odnese. Texty vůbec nečtu. Rovnou je přikládám do kamen. Proto brikety.
Dříve mi brikety nechodily. Pravděpodobně jsem byl zanesen do databází "dobročinných" firem, jako jsou callcentra, neziskovky nebo nadace.
Občas pošlu menší prostředky, opravdu menší, jednotlivci, skupině lidí nebo organizaci, kterou dlouhodobě znám a sleduji jejich vystupování na veřejnosti. Většinou je zaslání prostředků podmíněno předchozím využitím služeb zdarma. Zkušenost s obdarovanými musí být dlohodobá a pozitivní. Mimochodem, jsem tak bohatým, že nemám ani auto. Moje bohatství je pouze v tom, že nemám dluhy. Žiju relativně skromně. Spokjenost se životem neleží v množství peněz. Smyslem není vlastnit, ale hospodařit. Toto je velmi těžké pochopit a hlavně přijmout.
Pamatuji si na jednu zkušenost z mládí. Manažerku společnosti vytvářející webové aplikace jsem požádal o příspěvěk na, z mého pohledu, dobrou věc. Přestředky by nešly vůbec přes moje účty. Byl jsem poučen, že dobročinné a charitativní prostředky se poskytují pouze tehdy, pokud z toho má firma prospěch. Finanční, rozšíření trhu, nábor zaměstnanců … Nejde tedy vůbec o dobročinnost (charita, klima, snižování CO2 ...), ale o promyšlený marketing. Chápu, že mezi marketingem a manipulací je rozdíl. Dnes převládá spíše manipulace. Doporučuji se v oblasti markatingu, callcenter, neziskovek, zpravodajství apod. nechat, byť krátkodobě i jako brogádník, zaměstnat. Velmi mi to otevřelo oči.

Na závěr Píseň bohů – Pratjahara
Sleduj tok viděného, sleduj tok slyšeného, dotýkání.
Pohyb a vnímání proměny, setrvalý stav těla a klidný dech
Při pohybu se zaměř na proměnu prožívání
Zabraň reakcím na děj
V příjemné poloze s klidným dechem zaměř zrak na výrazný bod, barvu, jakýkoliv předmět
Sleduj tok pozornosti, dechu, vjem těla
Tok viděného, slyšeného, dotýkaného má být prost funkce mysli a změny prožívání vyjma vybraného stavu

Uvědom si, nepotřebuješ tzv. tajné návody. Potřebuješ vlastní zkušenosti, které převedeš do paměti tak, aby byly opětovně použitelné vlastnímu intelektu a mohl jsi je dál rozvíjet.