Blog o rodině
V=N Mystika
Ricky Maty
Ženy a muži
Práce zábavou
Všechno = NicOdkazy
hnědý index modrý
žlutavý index černý
hnědý V=N
hnědý
Úvod stránek
Mapa stránek

Všechno = Nic

V = NModlitbaDefinicePoznáníMožnostiZpůsobKonáníChápání
OmezeníSubsystémPozadíOvlivněníProžíváníPropojeníMyšlenkyPránajáma
PratjaharaSebevládaMocMůj synSouvislostiKrásaMorálkaOsobnost
Zkušenosti

Ovlivnění vnímání a myšlení

Lidé mají tendenci si vše kolem sebe připodobňovat. Mají tendenci pohlížet na vše z hlediska svého myšlení. Domnívají se, že všichni a všechno živé kolem přemýšlí stejným způsobem jako oni, že věci kolem nich pociťují a vnímají stejně jako oni. Mají tendenci očekávat stejné postoje, jaké zaujali sami.
Tento "automatický stroj" uvnitř je třeba zastavit. Odbourám-li veškeré zažité tendence, zničím subjektivitu náhledu a uvidím vše takové jaké to je. Takto zkresleně vnímáme vše živé i věci a jevy kolem nás. Mám být pouze pozorovatel, který vše bedlivě vnímá.

Volný rozhovor, vysvětlování, diskuse nebo přednáška vede k navozování představ, asociací, emocí a prožívání. Naše reakce je souhlasná nebo nesouhlasná. Objevují se sklony. Příchylnost nebo odpor.
Někdy hájíme své postoje nebo názory, i když už víme, že vyjádřená myšlenka nebo argumentace protějšku je logická, pravdivá nebo spravedlivá. V pozadí, v prožívání je strach ze "ztráty tváře", ztráty postavení apod.
Neutrální reakce nastává pro nezájem, když se nás "to" netýká. Tento stav si většinou ani neuvědomíme.
Neutrální reakce má být záměrná. Pozorovatel vnímá. Není ovlivněn. Uváženým vstupem do "děje" měním skutečnost. To já vyvolávám děj a já rozhodnu, kam je obrácena pozornost. Princip Karman. Tímto konáním nesmím sledovat vlastní prospěch. S konáním je spojen pojem Karma.
Tvůj přítel nebo rádce vstupuje do "děje" teprve, když jsi schopen chápané přijmout. Je si vědom, že sám nesmí změnit karman (řetězení souvislostí) ani karmu (vazby).
Jsem schopen uvědomovat si všechno? Jsem Vším i Ničím.