Blog o rodině
V=N Mystika
Ricky Maty
Ženy a muži
Práce zábavou
Všechno = NicOdkazy
hnědý index modrý
žlutavý index černý
hnědý V=N
hnědý
Úvod stránek
Mapa stránek

Všechno = Nic

V = NModlitbaDefinicePoznáníMožnostiZpůsobKonáníChápání
OmezeníSubsystémPozadíOvlivněníProžíváníPropojeníMyšlenkyPránajáma
PratjaharaSebevládaMocMůj synSouvislostiKrásaMorálkaOsobnost
Zkušenosti

Propojenost těla, mysli a emocí

Je zřejmé, že představy nebo myšlenky v mé mysli mají vliv na fyziologii těla. Na jeho funkce, zdraví a celkový stav. Stejným způsobem na tělo působí i vjemy pomocí smyslů a to i bez obrazů nebo vjemů v mysli.
Jako příklad uvedu erotiku. Erotická představa ženy vyvolává erekci. Zde je přímý důkaz a zkušenost s propojením mysli, těla a prožíváním.
Stejným způsobem na tělo a jeho funkce působí i smyslový vjem (zrakem, poslechem, dotekem...) např. krásné ženy.
Představy a myšlenky v mysli, stejně tak vjemy pomocí smyslů nejsou pochopitelně pouze erotické.

Tělo, mysl a emoce se stále vzájemně ovlivňují. Při provádění protahovacích cviků (jóga, gymnastika...) lze vypozorovat ztuhlost těla při špatné náladě. Úmyslným vyvoláním dobré nálady (ať už vyvoláním příjemných představ nebo bez nich) se zlepší pružnost těla a celková pohoda. Stejně tak provádění protahovacích cviků se zaměřením na uvolněnost těla vede k dobré náladě.

Dopřej svému tělu přiměřený odpočinek, nápoje a stravu. Nápoje a strava nesmí ovlivňovat mysl a sebekontrolu ani vést k požitkářství.

Nemoci mohou být psychosomaticky podmíněny (psychosomatika je chápána jako vztahy mezi tělem, psychikou a emocemi). Psychosomatiku lze ovlivnit morálkou. Morálkou, ne pouze chápanou, ale používanou v běžném životě.

Vědomě ovlivňuji integraci (sloučení) dobré tělesné, duševní a emocionální kondice. Tělo lze ovlivnit pomocí protahovacích a dechových cvičení. Ale třeba i půstem. Duševno pracuje s vědomím, vnímající myslí a smysly, soustředěním, intelektem... Emoce a samotné prožívání života ovlivňuji výběrem kladných stavů a pochopením bezpříčinné radosti a spokojenosti.