Blog o rodině
V=N Mystika
Ricky Maty
Ženy a muži
Práce zábavou
Všechno = NicOdkazy
hnědý index modrý
žlutavý index černý
hnědý V=N
hnědý
Úvod stránek
Mapa stránek

Všechno = Nic

V = NModlitbaDefinicePoznáníMožnostiZpůsobKonáníChápání
OmezeníSubsystémPozadíOvlivněníProžíváníPropojeníMyšlenkyPránajáma
PratjaharaSebevládaMocMůj synSouvislostiKrásaMorálkaOsobnost
Zkušenosti

Poznání v souvislosti s konáním - činností

Jsem Vším i Ničím a zároveň něčím. Oba stavy nebo hodnoty platí současně.
Pokud jsem Vším i Ničím, pak konání, věci, jevy, stavy, prožívání, názory, myšlenky apod. nemají hodnotu.
Pokud jsem něčím, pak konání, věci, jevy, stavy, prožívání, názory, myšlenky apod. mají hodnotu.
Mohu tvrdit, že konání vlastně nemá smysl a přesto budu konat, protože jsem závislý na vlastním prožívání.
Smyslem poznání není nekonání vedoucí k utrpení, ale odstup od konání. Nespojuj se s výsledky vlastních činů(nemají hodnotu), ale konej jak nejlépe můžeš. Splň svoje povinnosti. Konání pro konání samo o sobě nemá smysl.
Toto je vysvětlení zvláštního paradoxu, že konání, věci, jevy, stavy, prožívání, názory, myšlenky apod. mají i nemají hodnotu zároveň.

Dělník je hoden mzdy. Odměna (peníze nebo jejich ekvivalent - náhrada) slouží ke vzájemné směně zboží nebo služeb, ne hromadění. Smyslem není vlastnit, ale hospodařit. Konání - splnění povinností - bezdůvodná spokojenost. Konání je pouze děj. Vše je jenom proměna.
Jeden z nás, tesař, řekl: "Kdo chce být velký, ať je vaším služebníkem a kdo chce být mezi vámi první, ať slouží bez nároku všem." Nechováme se tak k našim dětem a blízkým? Podívej se do svého rodokmenu a zjistíš, že jsi příbuzný se všemi a se vším.
Tesař v souvislosti s konáním - činností mluvil i o hřivnách, které byly svěřeny třem lidem. Jeden z pěti udělal deset hřiven. Druhý ze dvou čtyři a třetí jednu hřivnu nijak nerozmnožil. Jedná se o naše vlastnosti a schopnosti. Příčina a následek, tj. princip kauzality (karman), vytváří karmu. Konej jak nejlépe můžeš, ale nespojuj se s výsledkem svých činů. Kdo koná jak nejlépe může, bude obdařen ještě lepšími vlastnostmi a schopnostmi (hřivnami).