Vltava 2021


V Hořínské plavební komoře po vypuštění vody