Blog o rodině
V=N Mystika
Ricky Maty
Práce zábavou
Ženy a muži
Práce zábavou
Richard a MatyášTexty AJ NJ
ricky index černý
červený index modrý
Červený_texty
Ríša texty mail
Matyáš texty mail
Úvod stránek
Mapa stránek

Ricky a Maty

Texty AJTexty NJ

Texty v Němčině

Abeceda – výslovnost (vyjímky)
Z = C, der Zucker – (cukǝ) = cukr
TS = C, nichts – (nychc) = nic
TZ = C, jetzt (ject) = teď
CH = K, die Chemie – (kemí) = chemie
SCH = Š, die Schule – (šůle) = škola
NG = nosovka (jako v našem slově Hanka), klingen – (klinen) = zvonit
W = V, warten – (vártǝn) = čekat
V = F, verstehen – (frštéen) = rozumět
S = Z, sagen – (zágǝn) = říkat, říci (S = Z pouze na začtku slov)
SP, ST = ŠP, ŠT spät – (špét) = pozdě (SP, ST = ŠP, ŠT pouze na začtku slov)
TSCH = Č, tschechisch – (čechiš) = český, česky
ß/ss = ostré S, heißen - (hajsn) = jmenovat se, lassen - (nechat)
Ü Tür (týr) = (dveře), našpulit rty na U ,ale vyslovit Ý
Ä spät (špet) = pozdě, jako anglické æ tedy samohláska mezi A a E
Ö schön (šén) = hezký, našpulit rty na O ale říct E
-ig (-ich) neugierig (nojgírich) = zvědavý na konci slova
dvojhlásky
EI = AJ (J se blíží k E, něco mezi AJ a AE), mein – (majn) = můj
IE = Í, das Tier – (týǝ) = zvíře
ÄU, EU = OJ (J se blíží k E, něco mezi OJ a OE), deutsch – (dojč) = německý, německy
Dlouhé samohlásky
Dlouze vyslovíme všechny samohlásky, za kterými následuje pouze jedna (nebo žádná) souhláska, případně samohlásky zdvojené. der Tag – (tág) = den
Dlouze vyslovujeme i samohlásky, za kterými následuje - h - (toto H pak už nevyslovujeme): stehen – (štéǝn) = stát, sloveso stehen je často zdrojem špatné výslovnosti. Opravdu se nevyslovuje (štéhen)!
Krátké samohlásky
Krátce vyslovujeme všechny samohlásky, po kterých následují dvě a více souhlásek: kommen – (kchomǝn)
Výslovnost E, R, K v některých slovech
E se v poslední slabice obvykle skoro nevyslovuje, pokud za ním následuje souhláska
R se často nevyslovuje, ale polkne se
K na začtku slov vyslovujeme jako kch


Příklady výslovnosti ve větách

Sage es auf Deutsch. – (Záge es auf Dojč.) – Řekni to německy. Ich kann es nicht. – (Ich kan es nicht.) – Neumím(neznám) to. Ich weiss es nicht. – (Ich vajs es nicht.) – Nevím to. Wie es sagt auf Deutsch? – (Ví es zagt auf Dojč?) – Jak se to řekne německy? Ich verstehe nicht. – (Ich frštée nicht.) – Nerozumím Das ist richtig. – (Das ist richtig(ich).) – To je správně.

Über mich – (Ýbr mich.) – O mně. Wie heißt du? – (Ví hajst du?) – Jak se jmenuješ? Ich heiße Richard. – (Ich hajse Richard.) - Jmenuju se Richard. Wie es geht dir. – (Ví es gét dir.) – Jak se máš. (zkráceně - ví géhts) Es geht gut. – (Es gét gut.) – Mám se dobře. Wie alt bist du? – (Ví alt bist du?) – Kolik je ti let? Ich bin acht (zwölf) Jahre alt. – (Ich bin acht (cvélf) járe alt.) – Je mi osm (dvanáct) let.

Meine familie. – (Majne familí.) – Moje rodina. Ich habe einen Bruder. – (Ich hábe ajnen Brůdr.) – Mám bratra. Er heißt Matyáš. – (Er hajst Matyáš.) – Jmenuje se Matyáš. Ich habe keine Schvester. – (Ich hábe kajne švestr.) – Nemám žádnou sestru.

Základní číslovky
0 – 12 : null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf
            (nul, ajns, cvaj, draj, fír, finf, zechs, zíbn, acht, nojn, cén, elf, cvelf)
13 – 19 : dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn (nojncén)
20 – 90 : zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig (nojncich)
100 – hundert, 101 - (ein) hundert (und) eins = einhundertundeins, 437 – vierhundertsiebenunddreißig 37 – siebenunddreißig, 45 – fünfundvierzig, 87 – siebenundachtzig (zíbnundachtcich)
Číslovky od 100 do 900 se tvoří pravidelně skládáním.
100 einhundert (ajnhundrt),
200 zweihundert, 300 dreihundert, 400 vierhundert, 500 fünfhundert, 600 sechshundert, 700siebenhundert, 800 achthundert, 900 neunhundert
A dál od tisíce ... 1000 – tausend (tauznd)
1999 - (ein)tausendneunhundertneunundneunzig
1 000 000 – eine Million
2 400 603 - zwei Millionen vierhunderttausendsechshundert(und)drei
1 000 000 000 – eine Milliarde
6 005 700 000 - sechs Milliarden fünf Millionen siebenhunderttausend
Letopočet do 1099 vyjadřujeme jako základní číslovky, od 1100 ve stovkách, např. 1999 – neunzehnhundertneunundneunzig – (nojncénhundrtnojnundnojncich) česky devatenáct set devět a devadasát

Skloňování osobních zájmen
Jednotné číslo

            1. o 2. o 3. m 3. ž 3. s
1. pád ich du er sie es (ich, du, er, zí, es)
2. pád meiner deiner seiner ihrer seiner (majnr, dajnr, zajnr, írer, zajnr)
3. pád mir dir ihm ihr ihm (mir, dir, im, ir, im)
4. pád mich dich ihn sie es (mich, dich, in, zí, es)
Množné číslo
            1. o 2. o 3. o
1. pád wir ihr sie (wir, ir, zí)
2. pád unser euer ihrer (unzr, ójer, írer)
3. pád uns euch ihnen (uns, ojch, ínen)
4. pád uns euch sie (uns, ojch, zí)
Příklady
1. pád: Wie alt bist du? – Kolik ti je let?
2. pád: Ohne deiner bruder. – Bez tvého bratra.
3. pád: Wie geht es dir? – Ja se ti daří / Jak se máš?
4. pád: Ich kenne euch nicht! – Neznám vás.
Osobní zájmena a tvar slovesa být
Ich bin – já jsem
du bist – ty jsi
er, sie, es ist – on, ona, to je
wir sind (wir zind) – my jsme
ihr seid (ir zajd) – vy jste
sie sind (zí zind) – oni jsou

Říkanka
Spieglein, Spieglein an der Wand,
wer ist die schönste, im gancen Land?
Zrcadlo, zrcadlo na zdi, kdo je nejkrásnějí v celé zemi?

Barvy
weiß    (vajs)    - bílá
gelb    (gelb)    - žlutá
orange    (óránž)    - oranžová
pink    (pink)    - růžová
rot    (rot)    - červená
braun    (braun)    - hnědá
grün    (grýn)    - zelená
blau    (blau)    - modrá
lila, violett    (lila, violet)    - fialová
grau    (grau)    - šedá
schwarz    (švarc)    - černá
Světlý nebo tmavý odstín
hellbraun   (helbraun)    - světle hnědá
hellgrün        - světle zelená
hellblau        - světle modrá
dunkelbraun    (duklbraun)    - tmavě hnědá
dunkelgrün        - tmavě zelená
dunkelblau        - tmavě modrá ...

Wichtige Höflichkeitsfloskeln (vichtige heflichkajtsfloskeln) - důležité zdvořilostní fráze
Guten Morgen / Guten Tag / Guten Abend / Gute Nacht - Dobré ráno / odpoledne / dobrý večer / dobrou noc
Guten Tag / Hallo - Dobrý den / Ahoj
Auf Wiedersehen / Bye-bye / Bis bald! - Nashledanou / Nashle / Zatím
Wie geht es Ihnen? Gut. Und Ihnen? - Jak se máte? - Dobře. A (co) Vy?
Es freut mich. - Těší mě.
Vielen Dank. / Danke. - Děkuji mnohokrát. / Díky.
Nicht zu danken. - Není zač, Rádo se stalo.
Entschuldigung. / Es tut mir furchtbar Leid. - Omlouvám se. / Strašně moc se omlouvám.
In Ordnung. / Kein Problem. / Das macht nichts! - To je v pořádku. / O nic nejde. / To nevadí, to nic.
Gute Reise. - Šťastnou cestu

Einfach so, Genau so - Jen tak, právě tak
Ich bin dünn (dýn), du bist dick. - Já jsem hubený, ty jsi tlustý. Dicker Junge (diké juné + nosové g) - Tlustý chlapec. Dickbauch - tlusťoch. Dickbauch Mädchen - tlusťoška. Dünnes Mädchen - Hubená dívka.
Müller hat eine Biene (bíne) gestochen (geštochen)- Mlynáře píchla včela.
Ist es heiß (hajs) oder kalt? - Je to horké nebo studené? Es ist heiß. Es ist kalt. - Je to horké. Je to studené.
Ich habe ein neues Handy (hendy). Mein Bruder hat ein altes Handy. - Mám nový mobil. Můj bratr má starý mobil.
Ich bin jung (jun + nosové g). - Já jsem mladý.
Du bist alt. - Ty jsi starý.
Er ist blau oder rot. - On je modrý nebo červený.
Sie ist grün (grýn) oder gelb. - Ona je zelená nebo žlutá.
Es ist schwarz (švarc) oder weiß (vajs). - To je černé nebo bílé.
Wir sind rosa oder orange. - My jsme růžový nebo oranžový.
Ihr seid klug. - Vy jste chytří.
Sie sind dumm. - Oni jsou hloupí.
Wochentage - dny v týdnu. Das Wochenende. - Víkend.
Montag ist der Mond am Himmel. - Pondělí je měsíc na obloze.
Dienstag ist Diensttag. - Úterý je den služby. Dienen (Dínen) - sloužit.
Mittwoch ist Mitte der Woche. - Středa je střed týdne.
Donnerstag ist ein Tag des Donners. - Čtvrtek je den hromu.
Freitag ist tag des Freizeit. - Pátek je den volna.
Samstag ist der Tag der Sammlung. - Sobota je den sbírání. Sammeln (zameln) - sbírat.
Sonntag ist der Tag der Sonne. - Neděle je dnem slunce. Sonnig tag - slunečný den.
Zahlen und zahlen (cálen). - Počítání a počítat.
Siebzig (zíbcig) plus dreißig (drajsig) ist hundert. - Sedemdesát plus třicet je sto. Desítky mají koncovku zig (cig), pouze třicítka má ßig (sig).


Všechno možné - texty
Siehst du? Es ist genau so, wie ich(Sie) gesagt habe(n). - Vidíš? Je to přesně tak, jak jsem(jste) říkal.
Er(Ich) macht(e) seine(meine) Mutter verlegen. - Uvedl(jsem) svou(mou) matku do rozpaků.
Es hilfst nichts. - Nic nepomáhá.
Es ist kaum zu glauben, dass so harmlose Schlange so viel Wirbel verursachen kann. - Je těžko k uvěření, že tak neškodný had může způsobit tolik zmatku.
Es tut richtig weh. - Opravdu to bolí.
Sarah(Ich) denkt(e) eine Zeit lang nach. - Sarah(já) nějakou dobu přemýšlí(m).
Sie(Er,Ich) denkt(e) lange nach. Ona(On,já) dlouho přemýšlí(m).
Dann erinnert(e) sie(ich) sich(mich) an etwas Wichtiges. - Potom si vzpomene(u) na něco důležitého.
Kann man schmusen mit Ihren Kindern und Ihrer Frau oder? - Může se mazlit se svými dětmi nebo svou ženou, že?
Kann man mit ihm reden? - Může s ním mluvit? Er(Sie) ist etwas wie ein Freund(Bekannten, e Liebschaft). - On(ona) je něco jako přítel(známý, láska-milostný poměr).
Kann ich mit dir schmusen? - Mohu se stebou mazlit?
Es tut mir leid! Das stimmt. - Je mi to líto! To platí. Je to tak.
Menschen streiten sich manchmal, oder? Nein, sie mögen sich. - Lidé se někdy přou(hádají), že? Ne mají se rádi.
Ich hoffe nur, dass sie(ihn) auch jemand haben will. Doufám, že je(ji, jeho) také bude někdo chtít.
Alles bis auf eine(s,n). -Všechny(všichni) až na jednu(o,oho).
Wie süß! - Jak sladké! Sie(Du) sieht(st) so süß aus! - Je(Jsi) tak sladká!
Keine Sorge. Ich weiss, was ich tun müsse. - Źádné starosti. Vím co musím udělat.
Ich schaute auf und sagte: "Ich denke ... Podíval jsem se na(pohlédl) jsem a řekl: "Myslím ...
Ich mag es, alles zu verstehen! - Jsem(Mám) rád, kdy všemu rozumím.
Alles, was ich sehe, höre, schmecke, rieche oder berühre. - Všechno, co vidím, slyším, chutnám, čichám nebo se dotýkám.
Er(Sie) muss erzogen werden! - Musí být vychován(a)! Er ist doch gut erzogen! - Už je dobře vychován.
Eine, Stunde später. - O hodinu později.
Ich möchte einen Spaziergang machen. Wen kann ich auf den Spaziergang mitnehmen? Möchtest du mitkommen? Lass uns gehen! - Chci jít na procházku. Koho mohu vzít na procházku sebou? Chceš jít se mnou? Pojďme!
Ich möge nämlich keine ..., Ich mag am liebsten ... - Vůbec totiž nemám rád ..., Nejraději mám ...
Was hat er(sie) jetzt schon wieder angestellt? - Co už zase provedl(a)?
Wir fangen an zu lachen. - Začli jsme se smát. In jedem Fall, ich lache jedes mal. - V každém případě se vždy směju.
Ich kratze dich zwischen den Ohren, damit du nicht langweilig wird. - Podrbu tě mezi ušima, aby si se nenudil(a).
Wie kommen wir hier (wieder) raus? - Jak se odtud (zase) dostaneme ven?
Du hast Glück, dass du mich mitnahm. Ich zeige dir den Ausweg aus den Labyrinth des Lebens. - Máš štěstí, že jsi mě vzal(a) sebou. Ukážu ti cestu z labyrintu života.
Du bist ganz besonderes. Ich zeige dir Zukunft deines Lebens. - Jsi velmi zvláštní. Ukážu ti budoucnost tvého života.
Sie kommt immer , wenn ich ihr rufe. Sie ist(du bist) das beste Frau auf den ganzen Welt. - Přijde vždy, když jí zavolám. Je(ty jsi) nejlepší žena na světě.
Wo kann ich pinkeln? Wo ist Klo?- Kde se můžu vyčůrat? Kde je záchod?
Das stinkt! - To smrdí(páchne)!
Ich habe eine(keine) Fehler gemacht! - (Ne)Udělal jsem(žádnou) chybu!
Du bist (Sie sind) ein bisschen blöd. - Ty jsi (Vy jste) trochu hloupý.
Ich bin wütend. - Zlobím se. Jsem rozčílen.
Immer neben, anstatt hinein. - Vždy vedle, místo dovnitř.
Was soll ich tun. Ich bin sehr traurig. - Co bych měl udělat. Jsem velmi smutný. Co mám dělat. Je mi velmi líto.
Ich frage dich (sie, ihn), was du (sie, er) möchtest (te)? - Zeptám se tě (jí, jeho), co chceš (chce)?
Ich weiß (nicht), was das bedeutet. Vím (nevím), co to znamená.
Ic will drin. - Chci tam.
Ich wollte rein (darein) und du wolltest draußen. - Chtěl jsem sem dovnitř (tam dovnitř) a ty jsi chtěl ven.
Ich möchte rein (darein) und du möchtest draußen. - Chtěl by sem(bych) dovnitř (tam dovnitř) a ty by jsi chtěl ven.
Ach du meine Güte! - Božínku! Má ty dobroto!
Nun, wenn sie wissen, wie es geht ... Ic weiß, wie es geht. - No když ví, jak to chodí. Vím, jak to chodí.
Das ist das beste Geburtstagsgeschenk der Welt. - To je nejlepší narozeninový dárek na světě.
Ich werde du folgen, wohin auch immer du gehst. Außer in ... - Budu tě následovat, ať půjdeš kamkoli. Kromě do ...
Ich wache früh auf und ich gehe zum Messe. Ich bete und singe Loblied im Chor. - Vstávám časně a chodím na mši. Modlím se a zpívám chvalozpěv ve sboru.
Singst du? Was für ein fürchterliches heulendes Geräusch! - Zpíváš? Co je to za hrozný kvílivý hluk!
Du musst zu erziehen, meinst du nicht aus? - Musíš být vychován (vzdělán), nemyslíš?
Lasst mich euch erzählen, wie ich sie (ihn) gefunden habe. - Nechte mě vyprávět, jak jsem je (ji, jeho) našel.
Ich habe um Hilfe gerufen. Niemand kann mich nicht hören. Plötzlich habe ich eine Idee. - Volal jsem o pomoc. Nikdo mě nemůže slyšet. Najednou mám nápad.
Und was ist mit mir? Einfach, ich habe es nicht interessiert. - A co já (co se mnou)? Jednoduše nemám zájem.
Du bist winzige, verängstite Tierchen. - Jsi malé vystrašené zvířátko.
Wir können es uns teilen. - Můžeme se podělit.
Wenn ich mich beeile , könnte ich für meine Frau Überraschung bereiten. - Pokud si pospíším, mohl bych připravit pro mou ženu překvapení.
Zuerst muss ich herausfinden, wer (wo)... - Nejdřív musím zjistit, kdo (kde) ...
Ich hoffe, dass ich Ihnen helfen können wird. - Doufám, že Vám budu moci pomoct.
Das ist wirklich gemütliches zuhause für uns. - To je pro nás opravdu útulný domov.
Fängt sofort an zu fressen! - Začni okamžitě žrát!
Was hast du denn da? - Copak to tam máš?
Einen moment mal. - Moment, chvilku.
Ich werde mich um meine kindern kümmern. - Postarám se o své děti.
Ich interessiere mich für neuen Freundinen. - Zajímám se o nové kamarádky (přítelkyně).
Ich bin gar nicht gefährlich. Die meisten Menschen denken, dass ich gefährlich bin, aber das bin ich nicht. - Nejsem vůbec nebezpečný. Většina lidí si myslí, že jsem nebezpečný, ale já nejsem.
Manche von ihnen denken es, und manche von ihnen nicht. - Někteří z nich si to myslí, někteří ne.
Ich bin weg. Ich bin verschwunden. - Jsem pryč. Zmizel jsem.

Das Wetter - počasí
Das Jahr wird in vier Jahreszeiten geteilt: den Frühling, den Sommer, den Herbst, den Winter. Diese Jahreszeiten wekseln regelmäßig und bringt die Temperaturveränderung. Unsere Republik liegt in der gemässigten (mírné) Klimasone. Mit dem Wetter beffasen sich sie Meteorologen, die das Wetter vorsagen.
Der Frühling begint am 21. März und endet 21. Juni. Am 21. März ist der Tag so lang wie die Nacht. Der Sommer ist von 21. Juni bis 23. September. Am 21. Juni ist der längste Tag und die kürzeste Nacht des Jahres. Der Herbst beginnt am 23. September und endet am 21. Dezember. Am 23. ist der Tag so lang wie die Nacht. Der Winter kommt am 21. Dezember und dauert bis zum 21. März. Am 21. Dezember ist der kürzste Tag und die längste Nacht des ganzen Jahres.
Am Anfang Frühling ist das Wetter kalt, aber trotzden fühlen wir, dass es sich erwärmt. Der Schnee tauet auf (auftauen - tát), bis der Matsch (bahno, bláto) aus ihm ist. Schon schneit es nicht, aber es regnet oder die Graupeln fallen (padají kroupy). Im Frühling sehen wir, wie die Natur erwacht. Die Sonne kommt häufiger durch. Die erste Frühlingsblumen sind das Schneeglöckchen (sněženky), Tulpen (tulipány), Veilchen (fialky), Löwenzahn (pampeliky). Die Zugvögel (stěhovaví ptáci) fliegen aus dem Süden. Das sind die Schwalbe (vlaštovky), die Lerche (skřivani). Im Mai blühen die Bäumen, schon ist es alles grün und das Wetter ist mild (mírný).
Im Sommer ist heiss und oft schwül (dusno). Es kann bei uns bis 35 Grad im Schatten (ve stínu) seit. Bei solcher Hitze baden die Leute im Freibad (venkovní bazén) und sie kaufen die Eis. Das Wetter ist vorwiegend (hlavně) sonnig, heiter und es ist trocken (sucho). Aber manchmal es bewölkt (zamračeno, pochmurno sich und kommt das grosse Gewitter (bouřka). Die Luft ist nach ihm angenehmer (příjemný) und man atmet besser. Manchmal ist am Himmel der Regenborgen (duha) zu sehen.
Am Anfang Herbst ist die Sommerhitze vorbei, das Wetter ist mild und es ist noch sonnig. Diese Zeit wird als Spätsommer. Aber morgen ist kälter und entdeckt der Reif (jinovatka) und der Nebel (mlha). Der November ist nasskalt (sychravý) und es weht (fouká) mehr. Es gibt schon der erste Schnee.
Der Winter ist in der Stadt keine angenehme Jahreszeit. Aus dem Schnee ist überall nur Schmutz (špína), Matsch und Glageis (?). Das nasskalte Wetter bringt Krankheiten mit sich wie sind Schnupfen (rýma), Husten (kašel) und Grippeepidemien (chřipkové epidemie). Aber der Winter in den Bergen sieht märchenhaft (pohádkově) aus. Auf dem Teichen (rybnících) gibt es Eis. Die Auszapfen (?) sind auf nur in der Bergen zu sehen. Draussen es friert und fällt der Schnee und es ist immer trüb (zamračeno). Diese Zeit wirkt (působí) auf die Leute schläfrig (ospale).
Im Frühling hat man viele Arbeit in dem Garten. Man muss graben (rýt), säen (zasít), recken (?)... Die Leute erwachen (probouzí se) mit der Natur. Sie sind lustiger und reger (temperamentní) nach dem Winter. Die Leute machen eine Spaziergang, um an aufgeblühte Natur zu sehen. Die Kinder sind oft draussen, wo sie rad fahren, spielen Kugeln oder sie werfen mit dem Ball. Die Frühlingsfeste sind Ostern. Die Mädchen geben den Jungen die Eier sie das Symbol des Frühlings sind.
Im Somer man muss nicht so viel sich anziehen (oblékat). Die Tage sind lang und man kann länger draussen bleiben. Der Sommer ist die Zeit der Fehrien und dem Urlaub. Für viele von uns sind die Fehrien mit dem Reisen verbunden. Leute reisen in der Tschechische Republik. Sie fahren ins Wochenendhaus (chaty) oder besuchen die Burgen und Schlösser. So fahren die Leute ins Ausland ans Meer. Sie sich sonnen auf dem Strand, im Meer tauchen (potpí se) sie. Im Sommer kann man Sport treiben, baden in dem Freibad, zelten, radfahren und so Pilze suchen. Im Sommer ernten die Aprikosen (meruňky), Erdbeere (jahody), Kirschen (třešně), Birnen (hrušky) und Tomaten und Paprikas.
Im Herbst leuchtet das bunte Laub (listí) der Bäume herrlich (nádherně) in der Sonne. Die Zugvögel fliegen nach Süden. Die Kinder ein Drachen steigen lassen. Alles vorbereitet auf den Winter – die Garten, die Felder. Die Leute ernten (sklízí) die Früchte des Jahres. Das sind Äpfel, Birne, Pflaumen (švestky), und Kartofeln.
Im Winter gibt es der Schnee in der letzen Zeit nur in den Bergen. Viele Leute fahren deshalb ins Gebirgen Schi laufen (běžkovat), Schi fahren (lyžovat), rodeln (sáňkovat), Snowboard fahren. Man kann Schneebällewerfen (hází koulemi), Eis hokey spielen, eine Schneemann bauen und Schlittschuh (bruslí) laufen.
Von allen Jahreszeiten habe ich den Frühling am liebste. Es gäfellt mir, wie die Natur erwacht und erwärmt (zahřívá). Ich habe gern aufgeblühte (rozkvetlé) Bäume und das Vogelzwitchen (ptačí zpěv).

Telefongespräch - jednoduchý telefonní rozhovor v kanceláři
Guten Tag, Gesellschaft …, Herr, Frau … - Dobrý den, společnost …, pan, paní …
Gůtn tag, gezelšaft …, her, frau …
Sprechen Sie bitte langsamer, ich kann Sie nicht verstehen. - Mluvte prosím pomaleji, nemohu Vám rozumět.
Šprechn zí bite langzamer, ich kan zí nicht frštén.
Wen wollen Sie sprechen? - S kým chcete mluvit?
Ven volen zí šprechn?
Die Leitung (die Nummer) ist leider besetzt, wollen Sie jemanden anderen sprechen? - Linka (číslo) je bohužel obsazena, chcete mluvit s někým jiným?
Dí lajtung (dí numer) ist lajdr bezect, wolen zí jemanden anderen šprechn?
Sie können es nach einer halben Stunde wieder versuchen. - Můžete to po půl hodině skusit znovu.
Zí kenen es nach ajner halben štunde vídr ferzůchn.
Ich gebe Ihnen seinen Kolegen (seine Kolegin), der (die) deutsch spricht. - Dám Vám jeho kolegu (jeho kolegini), která mluví německy.
Ich gébe ínen zajnen kolégn ( zajne kolégin), der dojč špricht.
Einen moment bitte, ich verbinde Sie mit jemandem, der deutsch spricht. - Moment prosím, spojím Vás s někým, kdo mluví německy.
Ajnen moment bite, ich ferbinde zí mit jemandem, der dojč špricht.
Ich kenne diese Frau (diesen Mann) nicht, sie (er) arbeitet bei uns nicht. -Neznám tuto ženu (tohoto muže), nepracuje u nás.
Ich kene díze frau (dízen man) nicht, zí (er) arbajtet baj uns nicht.
Im Büro ist kein Mensch. Geben sie mir eine andere Leitung. -V kanceláři nikdo není. Dejte-řekněte mi prosím jinou linku.
Im byró ist kajn menš. Gebn zí mir bitte ajne andere lajtung.
Sagen sie mir bitte ihre Telefonnummer, wir rufen sie in (nach) einer halben Stunde an. - Řekněte mi prosím Vaše telefonní číslo, zavoláme Vám za (do) jedné hodiny.
Zágn zí mir bite íre telefonnumer, wir rufn zí in (nach) ajner halben štunde an.
Ich verbinde Sie mit einer Assistentin vom Vorstand (die deutsch spricht). -Spojím Vás s asistentkou z představenstva (která mluví německy).
Ich ferbinde zí mit ajner asistentin fom forštand (dí dojč špricht).
Auf wiederhören. - Na slyšenou.
Auf wídrhéren.

30.7.2017 Ricky und Vati
Postupně vytvořená témata nebo jen samostatné věty. Někdy jsou zdrojem části z různých publikací nebo knih - volně upraveno.