Blog o rodině
V=N Mystika
Ricky Maty
Ženy a muži
Práce zábavou
ŘízeníRozvody a sítěKe stažení, zdarmaJak přežítPráce s kamenemSlovanská unieExcel
křídla index modrý
flekatý index černý
svmodrý index černý
smrtihlav index černý
fešák index černý
fialový index černý
fialový index černý
křídla řízení
řízení mail
Úvod stránek
Mapa stránek

Řízení ...

ŘízeníProfesionální válečníkPravidlo 80/20Kritický řetězProjektové řízeníMultitasking
PPP - 3PNorma ČSN ISO 10006Analýza 5 MBootstrapperOvertonovo oknoMigrace
KarieraVelikost organizaceCo jsou peníze?PropagandaToxikologie penězTerorismus
SowellInteligence národůUmění válkyInflace

Velikost organizace

Decentralizované dynamické sítě nelze rozšiřovat jako hierarchické sítě. Tentýž model, který jim dodává odolnost proti útokům, absolutně limituje jejich velikost. Pokud tomu tak skutečně je, jaké jsou tyto limity?
Teroristické sítě jsou v zásadě geograficky roztroušené online komunity. Chris Allen vykonal dobrou práci při analýze ideální velikosti skupiny ve své kritice Dunbarova čísla (pojem Dunbarovo číslo, viz text níže).
Jeho analýza (plná příkladů) ukazuje, že účinnost se snižuje nejprve při dosažení počtu 80 členů, a zcela pak po nárůstu na velikost 150 členů. Prvotní snížení efektivity je podle Chrise zapříčiněno zvýšenou mírou úsilí vynaloženého na "výchovu," vyžadované, aby si skupina udržela svou soudržnost. Absolutní pokles účinnosti při velikosti 150 členů nastává, když už tento proces nedokáže překonat nespokojenost a rozkol, které ve výsledku vedou k rozpadu skupiny na menší podskupiny (které mohou zůstat ve volném kontaktu).
Teroristům se zřejmě dařilo vytvořit mnohem větší než výše popsanou síť, v období, kdy provozovali výcvikové tábory. Fyzická blízkost umožňovala teroristům fungovat jako vojenská hierarchie se středním managementem (nebo přinejmenším jako mix hierarchie a decentralizovaných buněk jinde). Jakmile došlo k opuštění táborů, výše uvedené faktory pravděpodobně vyvolaly roztříštěnost (o níž často čteme v novinách).
To nás přivádí k ideální velikosti skupiny, na níž lze podle Allenovy analýzy online skupin nahlížet na dvou úrovních: skupiny malé i střední velikosti. Malé a životaschopné (tedy schopné účinně plnit úkoly) skupiny (nebo buňky) fungují nejlépe se 7-8 členy. Dolní hranici lze stanovit na čísle pět (skupiny s méně než 5 členy postrádají dostatečné zdroje k operační efektivitě), horní pak na devíti. Skupiny střední velikosti má optimálně tvořit 45-50 lidí, kdy dolní hranice je 25 a horní 80. Mezi těmito hranicemi se rozprostírá propast, jejíž přemostění představuje pro skupinu značné riziko. Skupiny nad 9-10 členů totiž musí uplatňovat jistou funkční specializaci, která si žádá příliš mnoho dohledu, než aby byla při omezeném počtu lidí v každé z funkcí účinná. Teprve po dosažení počtu 25 se skupině úsilí spojené se zvládáním specializace začíná vracet.
Tato propast (mezi 9-25 členy) se vhodně překrývá s problematickou fází vývoje teroristické či guerillové sítě, o níž mluví studie zabývající se guerillami. Škoda, kterou dokáže způsobit malá (7-8členná) skupina, je limitována omezenou lokalitou a proto nepředstavuje takováto skupina závažné ohrožení. Jakmile ale skupina dosáhne střední velikosti (45-50 členů), dokáže provádět rozsáhlé útoky napříč rozlehlým územím a není ani snadné ji vyhladit z důvodu geografického rozptýlení buněk. Během transformace z malé na větší je však skupina velice zranitelná, a tato zranitelnost si žádá neodkladné protiteroristické akce (což dává za pravdu vojenským stratégům - nenasadění dost vojáků hned po válce nebo nedostatečně rychlé zavedení stanného práva) během krátkého časového okna, kdy se síť transformuje.
To naznačuje velikost buněk (optimální velikost nejmenší životaschopné sítě) mezi pěti a dvanácti příslušníky.
Limity organizační velikosti neznamenají, že by teroristé nemohli dočasně navýšit svůj počet. K dispozici je spousta zaměstnanců "na dohodu". Také existuje potenciál pro spolupráci mezi skupinami.

Dunbarovo číslo
je teoretické omezení počtu lidí, se kterými je jedinec schopen udržovat stálé sociální vztahy. Těmi se myslí takové vztahy, v nichž jedinec každého zná a ví, jaký vztah má kterýkoli další jedinec s ostatními. Při větších počtech osob než představuje toto číslo je pro udržování stabilní soudržné skupiny obecně potřeba více omezujících pravidel, zákonů a vynucených norem.

Úvaha:
Podobné texty na internetu pracují s optimální velikostí organizace pouze ve vztahu k teroristům nebo mafii. Doporučené, vysledované a popsané počty členů organizace lze použít i při organizování protestů, odporu proti bezpráví nebo vytvoření oranizace, která bude chránit sebe samu a její členy. Je tedy možné vytvořit organizaci, která chrání své členy i společné hodnoty, které uznávají. A to i jako sílu odporující politické a ekonomické moci nebo médiím a marketingu.

Část textu jsem převzal z afinabul.blog.cz. Tento blog cituje z: Úvaha Johna Robba The Optimal Size Of A Terrorist Network, která vyšla na blogu Global Guerillas 24. března 2004.
Úvahu k volně upravenému textu jsem napsal 20.3.2016