Blog o rodině
V=N Mystika
Ricky Maty
Ženy a muži
Práce zábavou
ŘízeníRozvody a sítěKe stažení, zdarmaJak přežítPráce s kamenemSlovanská unieExcel
křídla index modrý
flekatý index černý
svmodrý index černý
smrtihlav index černý
fešák index černý
fialový index černý
fialový index černý
křídla řízení
řízení mail
Úvod stránek
Mapa stránek

Řízení ...

ŘízeníProfesionální válečníkPravidlo 80/20Kritický řetězProjektové řízeníMultitasking
PPP - 3PNorma ČSN ISO 10006Analýza 5 MBootstrapperOvertonovo oknoMigrace
KarieraVelikost organizaceCo jsou peníze?PropagandaToxikologie penězTerorismus
SowellInteligence národůUmění válkyInflace

Overtonovo okno

Z nemyslitelného k uzákoněnému - Jak prosadit neprosaditelné.
Velká lež o přirozeném běhu věcí. Jak si přivlastnit a změnit veřejné mínění v jakékoli oblasti. Autor Joseph Overton popsal technologii změn společenských postojů k otázkám pro společnost zcela zásadních. Pro každou myšlenku nebo společenský problém existuje tzv. okno možností. V rámci něj lze nebo nelze o myšlence široce diskutovat, otevřeně ji podporovat, propagovat a snažit se ji ukotvit legislativně. Okno se posouvá ze stádia "nemyslitelného", tzn. veřejné morálce úplně cizího a zcela zavrženého, do stádia "aktuální politiky", tj. stává se široce posuzovatelným, přijímaným masovým vědomím a fixovaným v zákonech. Postupná systémová aplikace je efektivní proto, že jí pomáhá nenápadnost jejího působení na společnost, která se stává její obětí.

Okno první - je to nepřijatelné, ale mluvme o tom.
Máme svobodu slova, tak proč bychom nesměli pohovořit právě o …. Zorganizujeme setkání lidí znalé problematiky nebo o danou věc se zajímající a budeme se snažit získat hodnověrné informace.

Okno druhé - odtabuizování.
Ukázalo se, že o tématu lze hovořit věcně a přitom zůstávat v rámci slušnosti. Okno se posunulo od nepřijatelného k pozitivnějšímu. Současně s debatou se musí bezpodmínečně objevit nějaká skupina lidí s radikálními postoji v dané oblasti. Skupina musí být aktivní aby si jí všimla nejlépe média nebo se dostala do článků na internet. Nepřijatelné téma bylo uvedeno do oběhu a jednoznačnost problému byla zbourána.

Okno třetí - nahrazení původního výrazu eufemismem (jemnějším výrazem) a vytvoření podpěrného precedentu (model, který slouží jako příklad pro něco podobného v budoucnosti).
Pokračujeme v citacích lidí znalých problematiky. Každý, kdo odmítne diskutovat o získaných "hodnověrných" informacích, musí být označen jako pokrytec. Je nutné, aby bylo vymyšleno mírnější označení, aby se odpůrci všeho druhu neodvažovali označovat jinak myslící a žijící lidi, původními odsuzujícími názvy. Vytvoření jemnějšího výrazu a tedy nahrazení původního odsuzujícího názvu je velmi důležitý moment a pro prosazení nebo legalizaci (dodatečné uznání) nemyslitelného nápadu je tato záměna nutná. I toto mírnější označení bude brzy nahrazeno ještě jednou, protože i toto označení bude považováno za urážlivé. Cílem vymýšlení nových pojmů je odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu slova od jeho obsahu a zbavit se tak odpůrců. Tzv. "…..ismus" se změní např. na …… Souběžně s hrou na jména probíhá vytvoření podpěrného precedentu a to historického, aktuálního nebo jen vymyšleného, co je však hlavní legitimního (právně uznaného a společensky přijatelného). Bude objeven nebo vymyšlen jako "důkaz" toho, že ….. může být v podstatě uzákoněna. Hlavním úkolem tohoto okna je alespoň částečně vyloučit …… ze společenského odsouzení nebo z trestního postihu.

Okno čtvrté - z možného do racionálního (rozumem odůvodněného).
V povědomí veřejnosti se uměle vytvoří, "bitevní pole" a na obou stranách se nepochopitelným způsobem vynoří radikální příznivci a radikální odpůrci ….. hovořící na dané téma. Skutečné nepřátele, tj. normální lidi, kteří nechtějí být lhostejní k porušení tabuizovaného (společensky nepřijatelného), se snaží vměstnat mezi radikální nepřátele. Role těchto odpůrců spočívá v aktivním vytváření obrazu šílených psychopatů a agresivních nepřátel vyzývajících spálit zaživa např. židy, komunisty, černochy apod. Přítomnost v médiích je zajištěna všem, kromě skutečných odpůrců legalizace znalých problematiky.Samotná posuzovaná skupina nebo problematika zůstávají jakoby uvnitř hrozeb "oblasti intelektu a poznání", odkud jsou se vším patosem (vzletný způsob projevu, dojemnost) "zdravého rozumu a lidskosti" odsuzováni odpůrci všeho druhu. Znalci a novináři v této fázi dokazují, že lidstvo v průběhu své historie čas od času praktikovalo podobné způsoby a že je to tedy normální. Nyní je možné téma …… přesunout z oblasti racionální do kategorie populární.

Okno páté - popularizace (šíření poznatků, seznamování veřejnosti se srozumitelným výkladem).
Je nezbytné, aby byla popularizace ….. podpořena populárním obsahem, vhodnými historickými osobnostmi a podle možností i těmi současnými v médiích nebo na internetu. Lidé s novým pojmenováním vlastní skupiny nebo problematiky masivně pronikají do aktuálních zpráv a talkshow. Objevují se v nových filmech, v textech písní a videoklipech. Jeden z triků popularizace se nazývá "Rozhlédněte se kolem sebe!" Jsou masivně uváděny případy tzv. neoprávněně postihovaných osob. Propracované téma se nezávisle samoreprodukuje v masmédiích, showbyznysu a v politice. Dalším vhodným způsobem je vést o problému aktivní a prázdné rozhovory na úrovni novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů apod. Ti ovšem vyloučí z diskuze skutečné odborníky znalé problematiky. V okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit, a diskuse o daném problému zajde do slepé uličky, přichází vybraný profesionál a říká: "Nejde ani tak o to, ale o toto" - a určuje směr a tendenci, která se řídí posunem okna. K ospravedlnění využívají zlidšťování vybrané skupiny nebo problematiky pomocí formování jejich pozitivního obrazu, který nemá nic společného s odsouzeníhodnou činností. Takové vychytralosti jsou obsahem populárních talkshow: "Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky! Kdo jsme my, abychom je soudili? Možná je to láska? Kdo jste vy, abyste stáli na cestě lásce?!"

Okno šesté - z kategorie populární do sféry aktuální politiky.
Začíná příprava právního rámce. Lobistické skupiny se konsolidují a vystupují ze stínu. Jsou publikovány sociologické průzkumy prokazující údajně vysoké procento zastánců legalizace nového směru. Politici začínají s pokusem veřejně se vyjádřit na téma zákonodárného ukotvení tohoto tématu. Do veřejného vědomí zavádějí nové dogma: "zákaz .... je zakázán". To je firemní specialita levicového liberalismu - tolerance jako zákaz tabu nebo nepřijatelného. Společnost je zlomena. Nejaktivnější část bude ještě v kladení odporu proti zákonodárnému ukotvení pokračovat. Celkově je však společnost zlomena. Souhlasí s vlastní porážkou. Jsou přijaty zákony, změněny (zničeny) dosud platné normy, dále se toto téma dozvuky nevyhnutelně dobere do škol a mateřských školek, a to znamená, že následující pokolení obecně vyroste bez šance na přežití. Tak to bylo s legalizací ....

Okna – technologie ničení.
Nejsnáze se "okna" posunují v tolerantní společnosti. Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho jasné rozdělení dobra a zla. Výše popsaná technologie se opírá o všedovolenost.
Neexistuje tabu.
Neexistuje nic svatého.
Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána.
Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává?
Existuje takzvaná "svoboda slova", která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení. Teď je již cesta otevřena.
Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit?
Máš naprostou pravdu, člověk sám nezmůže naprosto nic.
Osobně jsi však povinen zůstávat člověkem. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoli problému.
Co nezmůže jeden, udělají lidé, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. Rozhlédni se kolem sebe.

Tímto způsobem politici, tzv. intelektuálové, neziskové organizace apod. zničí funkční společenské struktury v Evropě. Příkladem jsou muslimští přivandrovalci se svou šaríou, koránem a totální nesnášenlivostí. My máme být za hlupáky a považovat je za chudáky azylanty, kterým je třeba neustále ustupovat. Opět bude uvedena do chodu pozitivní diskriminace, kdy nebudou vyžadovány naprosto žádné povinnosti a budou poskytovány naprosto nepřiměřené výhody. Politici, tzv. intelektuálové a různé neziskové organizace z populace evropy vytvoří tzv. xenofoby a rasisty. Jakýkoliv odpor nebo snaha o změnu bude trestána společenským znemožněním a vyloučením ze společnosti. Nastoupí metody útlaku od těch "nejtvrdších" jako trestní oznámení až po ty "měkčí" jako ztráta zaměstnání, pomluvy v tisku, na internetu a v televizi, snaha o rozvrácení rodiny, přátelských vztahů apod. Nakonec budeme tvrdě stát proti sobě. Přivandrovalci a evropská společnost. Situace se vyhrotí a bude docházet k násilí. To se bude stupňovat a bude všude. Politici, tzv. intelektuálové a různé neziskové organizace nikdy nepřiznají, že původcem tohoto zla jsou oni sami.

Částečně převzato z webu svobodny-svet.cz; upraveno a doplněno vysvětlujícím popisem u odborných termínů. Úvahu v posledním odstavci jsem napsal v září 2015.