Blog o rodině
V=N Mystika
Ricky Maty
Ženy a muži
Práce zábavou
Jak jde životFotogalerieRodokmenCestováníZe životaO mně
barevný index černý
žlutý index černý
žlutočerný index modrý
modrozelenočerný index černý
černobílý index černý
zelený index černý
žlutočerný rodokmen
žlutočerný mail
Úvod stránek
Mapa stránek

Rodokmen

ÚvodPříjmení a číslaErbyZajímavostiPojmy
Robert GlosJaroslava GlosováGlosoviHurtoviNikodýmoviSchlesingerovi
Glosovi (pra)Poludňákovi (pra)Hurtovi (pra)Mužní (pra)Nikodýmovi (pra)Robauschovi (pra)
Šlezingrovi (pra)Zichovi (pra)Rod HurtůRod Černých

Zajímavosti

Úvaha. Moji synové jsou první generace. Já s manželkou jsme druhá generace. Tedy 2¹ = 2. Moji a manželčiny rodiče jsou třetí generace. Tedy 2² = 4. Dálší generace 2³ = 8 a další 16, 32, 64 ... Je to tedy mocnina dvou. U třicátéčtvrté generace od mých synů je to 2³³. Což odpovídá více než 8 miliardám lidí. Synové jsou, stejně tak jako já, má žena a naši předci příbuzní s každým člověkem na zemi.
Pokud půjdeme dále do historie, pak jsme příbuzní s pravěkými lidmi a všemi lidskými předky až do dávných dob. Pokud půjdeme ještě dále, měli bychom být příbuzní s veškerým životem na zemi.

Úplný rodokmen by byl všeobjímajícím stromem života. Byl by životem samotným.Uvedený obrázek a výpočty vyvolávají dojem, jakoby syn seděl na špičce gigantické obrácené piramidy. A počet lidí na zemi jakoby cestou zpět neustále vzrůstal. Ve skutečnosti počet lidí směrem do minulosti klesá, jak ukazuje druhý obrázek. Také je třeba vzít v úvahu, že směrem zpět do hluboké minulosti ztrácíme s ohledem na evoluční vývoj lidskou podobu. Přestáváme být lidmi.Počet lidí na Zemi před 70 tisíci lety se odhaduje pouze na 15 tisíc.

Vysvětlení protichůdnosti těchto "pyramid" poskytuje další obrázek. Každá další generace zpět do minulosti má více a více společných předků. Neplatí zde tedy mocnina dvou - 1, 2, 4, 8, 16 ..., jak ukazuje první obrázek.Další úvaha. Můžeme jít zpět generacemi i podle roků. Pokud měl každý z mých předků prvního potomka ve 20-ti letech. Pak při třicátétřetí generaci se dostáváme zpět o 660 let. Pokud měl prvního potomka ve 30-ti letech. Pak se dostáváme zpět o 990 let. U 40-ti let o 1320 let.
Pokud by měl můj předek prvního syna ve 20-ti letech a druhého ve 40-ti letech, prvorozený syn opět syna ve 20-ti letech a druhorozený opět ve 40-ti letech a tak dále až do 33 generace, byl by mezi potomky těchto synů rozdíl v letopočtu o 660 let. Tedy například rok 2000 a rok 1340. Jeden potomek by žil roku 2000, druhý roku 1340 a přesto by byli spojeni se společným předkem o stejných 33 generací.

Bůh k Abrahámovi: "Učiním tě otcem pronárodů." Uvědom si svůj rodokmen. Generace z kterých vycházíš jsou tvé mohutné kořeny. Skrze své potomky můžeš vytvořit bohatou a košatou korunu stromu (dalšího rodokmenu). Každý, kdo to chápe, stojí na místě Abraháma, je jím samotným.
Tím jsem nemyslel, že si máte založit velkou rodinu kvůli získávání sociálních dávek, na které se mimochodem skládají všichni ostatní. A nemyslel jsem ani na založení velké rodiny kvůli šíření pomateného náboženství šílence z pouště. Velká rodina by měla být pro ostatní přínosem a měla by být podpořena odpočtem daní, ne tiskem peněz na sociální dávky.

Některé genealogické programy jako Encestry nebo česká verze My Heritage umí dohledat propojení mezi předky a generacemi v různých rodokmenech. Pokud jsou tedy v aplikacích zadány potřebné údaje.

Znáš své příbuzné?

Uvědom si a představ jak pomalu se smrtí dědů a babiček a posléze rodičů mizí vazby a návštěvy s bratranci a sestřenicemi a hlavně jejich dětmi.
Představ si všechny děti tvých bratranců a sestřenic. Možná jsi je viděl, když byly malé. To ještě žili tvé babičky a dědové. S odstupem času se s bratranci a sestřenicemi stýkáš méně a méně a vlastně ani nevíš jak jejich potomci vyrostli. U některých tvých bratranců a sestřenic jsi možná jejich děti nikdy neviděl. Poznal bys je? Tví synové a dcery by děti tvých bratranců a sestřenic, pokud by je potkali vůbec nepoznali. Vzájemně by netušili, že jsou vlastně relativně blízcí příbuzní. A to jejich babičky a dědové vyrůstali v jedné domácnosti!
Pochopitelně to neplatí vždy. Některé rodiny žijí blízko sebe a stýkají se. Asi chápeš co je myšleno a umíš si to představit.
Uvědomil sis někdy, že neznáš rodiče a příbuzné některých svých strýců a tet? Viděl jsi je aspoň někdy?

Společný předek

Společný předek, kterého se snažíme vysledovat podle příjmení, nemusí být tím pravým, kterého hledáme. Příbuznost s největší pravděpodobností určuje genetika. Ta je schopna prokázat spojení na základě rasy, pronároda a jazyka nebo tzv. haploskupyn ap.
Příjmením se museli začít lidé v českých zemích identifikovat na základě patentu Jozefa II. ze dne 1. listopadu 1786. Museli si vybrat. Do té doby se používalo tzv. příjmí, které mohlo být po otci, vystihovat vlastnost daného člověka nebo mohlo mít i jiné příčiny.
Důvody proč není vždy jistá příbuzenská vazba na zkladě příjmení jsou:
Efekt několika zakladatelů - to znamená, že stejné příjmení si vbrali nepříbuzní lidé z podobných nebo různých důvodů.
Biologické - nonpaternita (matka je vždy jistá, otec ne, od údajných 2% v minulosti až do dnešních 30% ?!); mutace (genetika).
Emocionální - dobrovolná změna příjmení z různých dúvodů (anonymita, nevhodnost).
Jazykový - počeštění, poněmčení, zkomolení při zápisu.
Adopce - sirotek, nalezenec.