Václav Schlesinger 7

Václav Schlesinger   
Václav ve věku kolem 40 let. Do 20 let byl blonďatý. Potom mu vlasy zčernaly.

Václav byl synem Antonína a Kateřiny Šlezingrových (13, 14). Za manželku si vzal Antonii Schlesingerovou rozenou Zichovou (8).

Příběhy, historky, vyprávění.
Jméno Šlezingrovi bylo psáno původně česky. Po okupaci Československa němci v roce 1938 byla rodina přinucena přejít na jméno Schlesingerovi psáno německy. U tohoto jména pak už rodina zůstala. Je zřejmé, že příjmení původně z němčiny pochází bez ohledu na použitý pravopis.
Původně se vyučil pasířem, tj. uměleckým kovářem. Později se stal hasičem staršinou.