Václav Černý 24

Bohužel nemám ani fotografii ani popis Anny Procházkové. Nevím tedy jak vypadala.

Václav byl synem Josefa Černého a Teresie Černé rozené Čadová (28, 29). Václav, pololáník z Trstěnic, si vzal za ženu Mariannu Černou rozenou Vackovou 25.

Příběhy, historky, vyprávění.
Jeden z potomků se jmenoval Tomáš Černý 18.