Teresie Procházková rozená Kudláčková 33

Bohužel nemám ani fotografii ani popis Teresie Procházkové. Nevím tedy jak vypadala.

Teresie si vzala za muže Matouše Procházku 32, výměnkáře z Trstěnic.

Příběhy, historky, vyprávění.
Jeden ze synů se jmenoval Josef Procházka 26.
V rodokmenu se vyskytují dvě Teresie Procházkové. První byla rozená Kudláčková (narozena kolem roku 1800). Druhá byla provdaná Černá 19 (narozená 1862). Jedná se o babičku a vnučku v přímé rodové linii. Když Josef a Anna dali své dceři jméno Teresie, určitě tím udělali babičce radost.