Tomáš Černý 18

Bohužel nemám fotografii Tomáše Černého. Tomáš Černý byl vzhledem podobný jako můj děda Josef Hurt. Měl hnědé oči a černé vlasy.

Tomáš byl synem Václava Černého a Marianny Černé rozené Vacková (24, 25). Tomáš si vzal za ženu Terezii Černou rozenou Procházková 19 11. května 1881 ve farním chrámu páně v Tstěnicích. Terezii bylo 19 let. Tomášovi 23 let. V Oddavkovém listě je uvedeno bydlitě u Terezie Trstěnice 31 a u Tomáše Trstěnice 23. Svědky byli Jan Procházka z Trstěnic a Josef Březina z Trstěnic. Oddávajícím byl farář Josef Spáčil. Razítko v oddavkovém listě obsahuje český název Trstěnice i německý název Stiegnitz.
Měli spolu celkem 10 dětí. Původně možná ještě více, ale některé z nich umřeli.

Rodinné poměry dětí.
První potomkem byla Rozárie. Rozárka umřela ještě malá. Narodila se ještě před sňatkem Tomáše s Terezií, tedy před rokem 1881.
Druhá byla Marie provdaná Hurthová 14. Marie si vzala za manžela Rudolfa Hurtha 13. Měli spolu syna Josefa Hurta 7 a dceru Marii provdanou Styxovou 23.
Pak se narodila dvojčata Franta (Frantík) a Ferdinand (Ferdík). Ta umřela jetě malá.
Roku 1886 se narodil Josef. Tomu říkali Skalický strýc. Asi byl ze Skalic(e). Měl s manželkou jednu dceru, která si vzala za muže pana Pospíchala. Dcera Josefa Černého měla s manželem Pospíchalem syna, který umřel v roci 2015 ve věku asi 80 let.
Johan. Hostěradický strýc. Asi byl z Hostěradic(e). Johan měl s manželkou čtyři dcery. Věru, Annu, Hedviku, a Jarmilu.
Roku 1895 se narodil František (Ferda). Ferda měl s manželkou tři děti. Mirka, Věru a Marii.
Poté se opět narodila dvojčata. Ta také umřela. Umřela pravděpodobně hned při narození. Jména asi neměla, takže je v obrázkovém rodokmenu neuvádím.
Nejmladším potomkem byla Anna 22. Říkali jí teta Kupčíková. Za manžela měla Antonína Kupčíka. Děti spolu neměli. Zmiňuji se o ní na samostatném odkazu - osobní stránce.
Z rodného a křestního listu vyplývá, že otcem Tomáše byl Václav Černý (24) pololáník v Trstěnicích, manželský syn Josefa Černého (28), výměnkáře v Tstěnicích a Teresie rozené Čada z Medlic (29).
Mamkou Tomáše Černého byla Marianna (25), manželská dcera Jakuba Vacka (30), pololáníka v Trstěnicích a Teresie rozené Jakub Gregor (31) (Jakub Gregor je v dokladu skutečně uvedeno) z Trstěnic.
Dalším údajem je písemné potvrzení o římskokatolickém obřadu pokřtění 11. listopadu 1858, farářem Ferd. Závodským. Svědci byli Tomáš Krásný z Trstěnic a jeho žena Rozálie.
Pokud uvádím pojmy pololáník, výměnkář, domkař apod. pak se jedná o zápis majetkových poměrů. Vysvětlení je v samostatném odkazu Pojmy. Stačí na něj kliknout a pojem si s vysvětlením přečíst.

Příběhy, historky, vyprávění.
Tomášovi říkali Tomsa nebo Tomeš.
Jedno z dětí Tomáše a Terezie se mělo jmenovat Franta. Ten se v popisu dětí - rodinné poměry již vyskytuje. Pravděpodobně se jedné o někoho, komu Franta jen říkali a jméno měl jiné. Protože Tomáš s Terezií neměli při výchově na všechny děti dost času, tak byl tento "Franta" trochu zaostalej. Jedna z dcer, Marie Hurtová 14, se ho ujala a později se o něj starala i když už byl dospělej. Když Marie chtěla svého syna Josefa 7 pokárat nebo mu dát pohlavak, tak se Franta mezi ní a Josefa stavěl a bránil tomu. Franta, vzhledem k svému stavu, děti neměl. Údajně se utopil.
Rodiče Teresie Procházkové 19, Josef Procházka 26 a Anna Procházková 27 se sňatkem jejich dcery nesouhlasili. Nechtěli aby si Teresie vzala Tomáše Černého. Původně Teresii vydědili. Ke sňatku svolili až po smrti prvorozené Rozárky a narození Marie provdané Hurtová 14. Poté poskytli i peníze na koupi domu. Tento dům údajně Tomáš prohrál v hospodě při hraní karet.
Tomáš byl velmi pracovitý a důkladný. Traduje se, že pokud měl být stoh řádně složen, museli k tomu zavolat Tomáše. Tomáš měl nestálou povahu. Občas zmizel i na několik dní a zase se vrátil. Toulal se. Hospodyně na statku, kde pracoval, mu to tolerovala kvůli pracovitosti a pečlivosti.
Ve svém volnu se zajímal o ptáky. Uměl napodobit jejich zpěv a přilákat je k sobě nebo na sebe jako rozený ptáčník. Můj děda Josef Hurt si pamatoval, jak šel po silnici se svým dědou Tomášem a kolem létali ptáci a doprovázeli je.
Děda Josef Hurt 7 chodíval pěšky se svým dědou Tomášem z Trstěnic až na Pálavu i jinam. Rádi se toulali a vandrovali. Podle vyprávění si Tomáš při toulání sundával boty. Chodil bos, aby boty nesešlapal. Až po návratu se zase obul.
Kolem páté hodiny ranní chodily ženy na vesnici na ranní pobožnost. Tomsa schválně vylézal z půdy vikýřem pouze v noční košili tak, aby byl vidět. Pobožné ženy si odplivávali: "fuj sprosťák jeden". Tomsa nebyl nahý, ale noční košile byla v té době na veřejnosti nepřípustná. Z vikýře u půdy vylázal proto, že chodíval spát na seno. Před spaním si pod petrolejkou četl knihy.
Mojí babičce Alžbětě Hurtové rozené Mužná 8 a jejímu muži Josefu Hurtovi se narodila moje mamka, dcera Jarmila 4. Pochopitelně se na ni byli všichni podívat. Děda Josefa Hurta Tomáš Černý ale prohlásil: "Ále, co bych na ní viděl, leží tam jako královna" a nikam nešel. Tomáš už byl u narození strýce Richarda. Ze své doby v mládí a svého postavení sedláka byl zvyklý, že žena se sice o děti stará, ale přitom pořád pracuje. Alžběta pocházela z bohatších poměrů a doma měla služku. Mohla se tedy starat v klidu pouze o děti.