Teresie Černá rozená Procházková 19

Bohužel nemám ani fotografii ani popis Teresie Černé. Nevím tedy jak vypadala.

Terezie si vzala za muže Tomáše Černého (18) 11. května 1881 ve farním chrámu páně v Tstěnicích. Terezii bylo 19 let. Tomášovi 23 let. V Oddavkovém listě je uvedeno bydlitě u Terezie Trstěnice 31 a u Tomáše Trstěnice 23. Svědky byli Jan Procházka z Trstěnic a Josef Březina z Trstěnic. Oddávajícím byl farář Josef Spáčil. Razítko v oddavkovém listě obsahuje český název Trstěnice i německý název Stiegnitz.
Z rodného a křestního listu vyplývá, že otcem Terezie Procházkové byl Josef Procházka (26), pololáník v Trstěnicích. Josef byl manželský syn Matouše Procházky (32), výměnkáře v Trstenicích a Teresie rozené Kudláček (33).
Matkou Terezie Procházkové byla Anna Procházková (27) rozená Havránková. Anna byla manželskou dcerou Petra Havránka (34), výměnkáře v Tstěnicích a Marie rozené Jedlička (35).
Dalším údajem je písemné potvrzení o římskokatolickém obřadu pokřtění 6. března 1862, farářem Jos. Brabcem. Svědci byli Ignác Vacek z Trstěnic a jeho žena Antonie.

Příběhy, historky, vyprávění.
Teresie provdaná Černá pocházela ůdajně ze statku z bohaté rodiny. Její rodiče Josef Procházka a Anna rozená Havránková ji vydědili pro sňatek s Tomášem Černým 18. Tomáš tajně navštěvoval Teresii přes vikýř vedoucí na půdu. Terezie sTomášem spolu měli pravděpodobně 5 dětí. Narodilo se jich ale více. Prvorozená Rozárie zemřela jako malé dítě. Také dvoje narozená dvočata umřela. Více se rozepisuji o dětech u jejího muže Tomáše.
Rodiče Terezie Procházkové 19, Josef Procházka a Anna Procházková se sňatkem jejich dcery nesouhlasili. Nechtěli aby si Terezie vzala Tomáše Černého. Ke sňatku svolili až po smrti prvorozené Rozárky. Po narození druhého z dětí, Marie 14, provdané Hurtová, rodiče Teresie místo věna poskytli peníze ke koupi domu. Tento dům Tomáš v hospodě údajně prodal (nebo prohrál v kartách). Pochopitelně nevýhodně. Ráno vstal a nic si nepamatoval. Na zahradě viděl cizí ženu, která trhala třešně. Protože nevěděl o koho jde, začal ji po zahradě honit. Bohužel o dům přišli.