Rudolf Hurth 13

Bohužel nemám fotografii ani popis Rudolfa Hurtha. Nevím tedy jak vypadal.

Rudolf Hurth si vzal za manželku Marii Černou (14). Byli oddáni v Křtěnicích (Trstěnicích) 20. listopadu 1912.
V opisu křestního listu je uvedeno, že matkou Rudolfa byla Anna Maria Hurthová (40). Otcem Anny Marie byl Jakub Binder (43) výměnkář ve Křtěnici a matkou Anna Marie rozená Schlesinger (44). Tady je jako zajímavost možno uvést, že mamka mojí manželky Jaroslavy Glosové (1) se jmenovala za svobodna Jana Schlesingerová (3).
Otcem Rudolfa byl služebník ve dvoře v Mostkovicích Jan Hurth (40). Otcem Jana Hurtha byl Kašpar Hurth (41), výměnkář ve Křtěnici a matkou Kateřina Hurth rozená Gregor (42).
V rodné linii byl praděda poslední se jménem Hurth. Jeho syn Josef (7) měl již jméno bez "h" na konci, tedy Hurt. Nevím proč k této změně došlo.
Doplňující údaje z opisu z farního archivu-snubního protokolu: manželský syn; kmotři: Josef Kopeček v/r (vlastní rukou) poručník u velkostatku v Moskovicích a jeho manželka Anežka v/r; správce fary: Karel Haim; farář: Leopold Rosenberg. Vznik rodného a křestního listu byl původně proveden ve Fryšavě na st. dv. 29. října 1912 a opis poté ve Křtěnici 2. března 1925. Razítko: Farní úřad ve Křtěnici.

Příběhy, historky, vyprávění.
Podle rodného a křestního listu se Rudolf Hurth narodil 8. dubna 1882 a pokřtěn byl 10. dubna v Moskovicích podle římsko-katolického obřadu. Tuto obec na mapě nenajdeme. Ve vyhledávačích na internetu jsou k nalezení buďto Boskovice nebo Mostkovice. Ty se nacházejí ve sřední Moravě na sever nad Brnem. Úvahou se dá odvodit, že obec mohla mít původně německý název. Ten zněl Mostkowitz. Pak je možné dohledat obec Mackovice, která se původně jmenovala Mostkowitz. Mackovice jsou od Trstěnic, s kterými je dost spojena historie rodiny Hurthů na Moravě, 16 kilometrů. Opis dokumentu, z kterého čerpám údaje byl proveden ve Křtěnicích (Trstěnicích). V současné době nese obec jméno Trstěnice. Nevím kdy a proč došlo ke změně názvu ze Křtěnice.
Rudolf byl forman. Jezdil s koňmi a povozy. Jeho syn Josef Hurt (7) jezdil s ním. Josef vyprávěl o cestách z Moravy až do Vídně v Rakousku. Formani, kteří ve své době vlastně zajišťovali (prováděli) zásobování nebo obchod, byli později nahrazeni vlaky a kamióny.
Anna Kupčíková rozená Černá 22 byla na dobytčím trhu s Rudolfem Hurthem. Na trhu si v hostinci dali jídlo. Během jídla se Rudolf sesunul pod stůl a náhle umřel. Anna se vrátila domů do domu u Styxů a potkala u žebříku na půdu stojící Marii (Maruša) 14, sestru dědy Josefa Marii Styxovou 23 a Alžbětu Hurtovou 8. Anna měla na ramenou Rudolfovo boty a v ruce jeho hůlku a čepici. Marie se zeptala Anny kde má Rudolfa. Ta jí odpověděla, že umřel na trhu. Ženy propukly v pláč. Jarmile Glosové 4 byly tehdy čtyři roky. Moje mamka Jarmila si tuto situaci zapamatovala, kvůli silným emocím, i přes nízký věk.
Pokud uvádím pojmy pololáník, výměnkář, domkař apod. pak se jedná o zápis majetkových poměrů. Vysvětlení je v samostatném odkazu Pojmy. Stačí na něj kliknout a pojem si s vysvětlením přečíst.

Rodina Hurtova náhrobek 
Náhrobek rodiny Hurtovi

Kluci Richard (20) a Matyáš (21) Glosovi jsou pravnuci Josefa Hurta (7) a Alžběty (8) rozené Mužné.

Praprarodiče Hurtovi    Praprarodiče Hurtovi
Náhrobek rodiny Hurtovi

Robert Glos 1 je pravnukem Rudolfa Hurta 13 a Marie Hurtové 14 rozené Černé. Kluci Richard (20) a Matyáš (21) Glosovi jsou jejich prapravnuci. Oba náhrobky jsou na hřbitově v Trstenicích. Fotografie jsme pořídily v září roku 2018.