Petr Havránek 34

Bohužel nemám ani fotografii ani popis Petra Havránka. Nevím tedy jak vypadal.

Petr, výměnkář z Trstěnic, si vzal za ženu Marii Havránkovou 35 rozenou Jedličkovou.

Příběhy, historky, vyprávění.
Jedna z dcer byla Anna provdaná Procházková 27.
Petr Havránek je z rodové linie Marie Hurtové rozené Černé nejstarší příbuzný s potvrzeným rokem narození. Narodil se roku 1790. Podobně jako Jakub Binder 43 z rodové linie Rudolfa Hurta.
K roku narození mé mamky Jarmily Glosové 4 - 1941 uběhlo 151 let od narození Petra Havránka nebo Jakuba Bindery.
K roku narození Roberta Glose 1 - 1966 uběhlo 176 let od narození Petra Havránka nebo Jakuba Bindery.
K roku narození mých synů Richarda Glose 20 - 2004 a Matyáše Glose 21 - 2009 uběhlo 214, potažmo 219 let od narození Petra Havránka nebo Jakuba Bindery.
Nyní je rok 2017. Ode dne kdy přinesly rodiče novorozeného Jakuba nebo Petra do kostela ke křtu uběhlo už 227 let.