Marie Nikodýmová rozená Procházková 10

Bohužel nemám fotografii ani popis prababičky Marie Nikodýmové. Nevím tedy jak vypadala.

Marie Nikodýmová si vzala za muže Františka Nikodýma (9). Bylo to její druhé manželství. Původně byla provdána Junbauerová. Ovdověla. Z prvního manželství měla dva syny. Josefa Jungbauera 1909 – 24.6.67 a Aloise Jungbauera. Z druhého manželství znám Jaroslava Nikodýma (5) a Boženu Nikodýmovou provdanou Fišerovou. Údajně měla celkem 8 dětí.
Prababička Marie Nikodýmová měla sourozence Josefa Procházku, Barboru Procházkovou provdanou Slukovou 1884 – 28.12.66 a Jana Procházku. Barbora Sluková měla syna JUDr. Emanuela Sluku snachu Anna Slukovou a vnuka Emanuela Sluku.
Rodinné poměry dětí.
Josef Jungbauer se neoženil, ale žil s družkou Vlastou. Po její smrti žil s její sestrou Kristýnou Zajíčkovou také jako s družkou.
Alois Jungbauer si vzal za ženu Zdeňku. Měli syna Zdeňka a dcery Blanku a Libuši. Zdeněk se oženil s Miladou. Blanka se provdala za Stanislava a Libuše za Vojtěcha.
Jaroslav Nikodým se oženil s Josefou Nikodýmovou rozenou Robaušovou (6). Měli dceru Annu a syny Jaroslava a Petra (3). Anna Nikodýmová provdaná Podaná měla dvojčata Jitku a Janu. Po rozvodu se provdala za Stanislava Mencla. S tím měla dceru Milušku a syna Stanislava.
Syn Jaroslav Nikodým měl za ženu Jarmilu †2004. Spolu měli syna opět jménem Jaroslav. Jaroslav, bratr Anny a Petra si sám vzal život.
Petr Nikodým si vzal za ženu Janu Nikodýmovou rozenou Schlesingerovou (4). Spolu mají dceru Jaroslavu (1). Jana Nikodýmová má ze svého prvního vztahu dceru Janu Vrbovou provdanou Řehákovou (2).
Božena Nikodýmová se provdala za Ing. Miroslava Fischera. Měli spolu dceru Janu a syna Miroslava.

Příběhy, historky, vyprávění.