Marie Hurthová rozená Černá 14

Marie Hurtová    Marie Hurtová
Na obrázku je Marie Hurthová se svými vnoučaty Richardem Hurtem a Jarmilou Hurtovou provdanou Glosovou (4).

Marie byla dcerou Tomáše Černého 18 a Terezie Černé, rozené Procházková 19. Manželka Rudolfa Hurtha (13) Marie byla služebná. Říkali jí Maruša. Měla bratry Josefa, Johana a Ferdinanda a sestry Rozálii a Annu.
Marie Hurthová se nechtěla vdávat. Byla ve službě u sedláka jménem Šajbl. Jednou našel sedlák Marii a Rudolfa (13) sedět v kuchyni na lavičce. Nečekaně se sešeřilo. Dvojice se spolu pravděpodobně držela za ruce. Tenkrát bylo podobné chování nepřípustné. Tož, co měla Marie dělat? Musela si Rudolfa vzít. Byli oddáni v Křtěnicích (dnes Trstěnicích) 20. listopadu 1912. Matka Rudolfa Hurtha (13), Anna Marie Hurth, rozená Binderová (40), podle vyprávění mojí mamky Jarmily Glosové (4), pocházela údajně z rodů, kterým se říkalo U Florišů a U Berků (17). Viz také odkaz Rod Hurtů. To se mi bohužel nepodařilo dohledat. Možná je to pouze název místa nebo hospodářství. Ode mne je to šestá generace. Jsou to moji pra(4x)dědové a pra(4x)babičky. Víc toho o nich bohužel nevím.
Dcera Marie narozená 1913, jménem také Marie, byla velmi hodná žena. Žila v Trstěnicích u Znojma do roku 2011 v malém domku, který byl propachtován od sedláka jménem Skala. Vzala si za muže Viktora Styxe, který se narodil roku 1910. Oddáni byli 19. dubna 1939. Marie s Viktorem Styxem měli dcery Marii narozenou roku 1939 a Martu narozenou roku 1942. Více pod odkazem Rod Hurtů, Marie Styxová (23).

Příběhy, historky, vyprávění.
I přesto, že prababička Marie chodila do školy asi jen 2 roky, uměla dobře číst i psát. V době, kdy žila, to nebylo na vesnici tak obvyklé jako dnes. Chodila na návtěvu ke svým kamarádkám a četla jim polní kalendář s pranostikami a poučkami, jak hospodařit. Knihy byly vzácností.
Marie zpívala na kůru v kostele až do pozdního věku. Často rozmlouvala s farářem, který ji měl kvůli zpěvu a povaze rád. Rozuměla lidem. Ti k ní chodili "na poradu". Když byl někdo velmi nemocen nebo mu už nebylo pomoci, řekla svému synovi Josefu Hurtovi (7): "Vem holení a jdi k tomu nebo tomu, brzo umře." Její syn Josef byl v dospělosti holič.
Marie rozmazlovala svého syna Josefa na úkor dcery Marie. Traduje se, že Josef šel, nekoukal na cestu a narazil hlavou do sloupu. Marie za to dala facku své dceři. Údajně za to, že svého bratra na sloup neupozornila. Marie musela svého syna Josefa každý den vidět. Chodila ho proto navštěvovat. Někdy jí stačilo jen vidět ho skrze vrata na dvoře. Pak prohlásila: "To je dobře, že jsem tě viděla a můžu zase jít." Pokud nepřišla, šel se na ni podívat syn Josef.

Tomáš a Teresie Černí    Tomáš a Teresie Černí
Tomáš a Teresie Černí.

Na fotografiích je pravděpodobně Tomáš Černý (18) a Teresie rozená Procházková (19). Jistotu ale nemám. Pokud ji získám, přesunu je pod jejich vlastní odkazy. Možná je na fotografii Marie Hurtová rozená Černá 14, tedy jejich dcera, s manželem Rudolfem Hurtem 13.