Marianna Černá rozená Vacková 25

Bohužel nemám ani fotografii ani popis Mariaany Černé. Nevím tedy jak vypadala.

Marianna byla dcerou Jakuba Vacka a Teresie Vackové rozené Gregorová (30, 31). Mariaana si vzala za muže Václava Černého 24, pololáníka z Trstěnic.

Příběhy, historky, vyprávění.
Jeden z potomků se jmenoval Tomáš Černý 18.
Tady je třeba uvést jednu zajímavost pro kterou nemám vysvětlení. V rodném listě Tomáše Černého, tedy jejího syna je uvedeno: "Tomáš je synem Teresie rozené Jakub Gregor (Jakub Gregor je v dokladu skutečně uvedeno) z Trstěnic". Byla tedy Teresie rozená Gregorová nebo Jakub-Gregor?