Marie Styxová rozená Hurtová 23

Bohužel nemám fotografii Marie Styxové. Myslím, že měla hnědé oči a byla drobné postavy.

Dcera Marie Hurtové (14), také Marie, se narodila 9.12. 1913 a skonala 8.4. 2001. Vzala si za muže Viktora Styxe, který se narodil 19.7. 1910 a skonal 23.9. 2004. Oddáni byli 19. dubna 1939. Marie s Viktorem Styxem měli dcery Marii 1939 a Martu 1942.
Starší Marie se provdala za Arnošta Konečného nar.1940. Spolu mají dceru Kateřinu (Katku) nar.1967 a syna Vítka. Kateřina (Katka) je provdána Konrádová. Má dcery Michaelu a Karolínu. Vítek děti nemá. Marie Konečná se provdala dvakrát. Podruhé za ? Z druhého manželství má dceru Martu.
Mladší Marta se provdala za Jirku Škorpíka. Spulu mají syna Jirku a dceru Evu.

Příběhy, historky, vyprávění.
Marie byla údajně velmi hodná. Žila v Trstěnicích u Znojma do roku 2011, tedy 98 let, v malém domku, který byl propachtován od sedláka jménem Skala. V tomto domku původně vyrůstala moje mamka Jarmila Glosová r. Hurtová (4) se svými sourozenci Richardem a Zdenou. Dům tedy obývali Josef (7) a Alžběta Hurtovi (8) a pravděpodobně i rodiče Josefa, Rudolf Hurth (13) a Marie Hurtová r. Černá (14), kteří tento dům původně získali.
U mámy v Habartově mám fotky Katky Konečné narozené 1967 na kterých si hrajeme za zahradou dědy Josefa Hurta (7) v Trstenicích. Jsme oblečeni do tepláků a holínek jako pravé proletářské děti tehdejší doby. Byli jsme předškolního věku. Fotky se pokusím doplnit. Katka je vnučkou Marie Styxové.