Josef Robausch 11

Bohužel nemám fotografii ani popis pradědy Josefa Robausche. Nevím tedy jak vypadal.

Josef Robausch si vzal za ženu Ludmilu Robauschovou rozenou Hadáčkovou (12).
Měli spolu 9 dětí. Gottfrieda, Theodora, Stanislava, Andělu Robauschovou, Andělu provdanou Matoušovou, Josefu provdanou Nikodýmovou, Roberta, Huberta a Ludmilu provdanou Tučkovou. U některých se mi podařilo zjistit jména manželů a manželek, případně dětí. Tyto informace nejsou úplné a nemusí být přesné.
Jméno Anděla Robauschová je zmíněno dvakrát. Anděla se narodila jako čtvrté dítě Josefa a Ludmily Robauschových. Dožila se pouze jednoho roku. Po jejím úmrtí dali rodiče další dceři opět jméno Anděla.
Rodinné poměry dětí.
Stanislav Robausch měl syna Stanislava, dceru Růženu a vnuka Miroslava.
Anděla Robaušová se provdala za Josefa Matouše. Údajně měli 3 děti. Jedno z nich se jmenovalo Josef. Josef měl dva syny. Jeden se jmenoval Robert. Jméno druhého neznám.
Josefa Robaušová (6) se provdala za Jaroslava Nikodýma (5). Měli dceru Annu a syny Jaroslava a Petra (3). Ti měli děti, tedy vnoučata, Jitku, Janu, Milušku, Stanislava, Janu (2), Jarušku (1) a Jaroslava.
Robert Robausch se oženil s Emilií Robauschovou rozenou? Nevím zda měli děti.
Hubert Robausch 1920 – 18.8.78 se oženil s Emou Robauschovou. Měli dceru Boženu a syny Milana a Vladimíra. Božena se provdala za Pavla Pince. Milan se oženil s Miluší. Vladimír se oženil s Květoslavou. Hubert a Ema měli vnoučata Irenu, Květoslavu, Vladimíra, Zdeňka, Mirka a Roberta.
Ludmila Robaušová se provdala za Miloše Tučka. Nevím zda měli děti.

Příběhy, historky, vyprávění.
Josef Robausch se živil jako průvodčí. Pravděpodobně ještě v tehdejším Rakousko-Uhersku. V den svatby 22.2.1945, kdy si jeho dcera Josefa Robaušová (6) brala Jaroslava Nikodýma (5) byl již Josef mrtev.
Synové Gottfried a Theodor se přihlásili za války k říšskému občanství a bojovali na frontě, kde padli. Hubert bojoval na straně Německa zprvu také, ale dezertoval. Při útěku údajně přeplaval Suezský průplav. Byl postřelen a těžce raněn do zad. Po válce pracoval jako horník v uranových dolech.
Ludmila provdaná Tučková se hlásila k fašistické ideologii, k nacizmu.
Anděla provdaná Matoušová žila se svým mužem Josefem v Českých Budějovicích. Měli tři děti. Jaroslava Glosová (1) je jako dítě s babičkou Josefou Nikodýmovou (6) (sestrou Anděly) každoročně navštěvovala a obdivovala akvária, která pokrývala celou stěnu místnosti. Akvária patřila synu Anděli a Josefa, který se také jmenoval Josef.