Josefa Nikodýmová rozená Robauschová 6

Josefa Nikodýmová    Josefa Nikodýmová s rodinou
Na prvním obrázku je Josefa ve věku kolem 30 let. Na dalším je s mužem Jaroslavem a syny Petrem (3) a Jaroslavem.

Josefa je dcerou Josefa a Ludmily Robauschových (11, 12).Provdala se za Jaroslava Nikodýma (5).
Josefa pocházela z osmi dětí. Měla sourozence Gottfrieda Robausche, Theodora Robausche, Stanislava Robausche, Andělu Robauschovou(zemřela jako dítě), další narozené dceři dali její rodiče opět jméno Anděla Robauschová (provdaná Matoušová), Roberta Robausche, Huberta Robausche a Ludmilu Robauschovou (provdanou Tučkovou).

Příběhy, historky, vyprávění.
Josefa se narodila v Rakousku v obci Weitzendorf. Vyrůstala ve St. Pöltnu také v Rakousku. Podle honosné vily na dochovaných fotografiích je vidět, že pocházela z bohatší rodiny. S Jaroslavem se pravděpodobně seznámila když byl za války pracovně nasazen ve Vídni.
Pracovala jako bona, uklízečka a později jako kuchařka na parníku. Její syn Petr vzpomíná na pobyt na parníku jako na hezkou část dětství. Od svých 48 let, tj. od roku 1958 již do zaměstnání nechodila, byla v domácnosti.