Jakub Binder 43

Bohužel nemám ani fotografii ani popis Jakub Bindery. Nevím tedy ani jak vypadal.

Jakub si vzal za ženu Annu Marii Binderovou rozenou Schlesingerová (44). Bohužel ani o ní nic nevím.

Příběhy, historky, vyprávění.
Jedním z potomků byla Anna Marie Hurthová rozená Binderová (40).
Jakub Binder je z rodové linie Rudolfa Hurta nejstarší příbuzný s potvrzeným rokem narození. Narodil se roku 1790. Podobně jako Petr Havránek 34 z rodové linie Marie Hurtové rozené Černé.
K roku narození mé mamky Jarmily Glosové 4 - 1941 uběhlo 151 let od narození Jakuba Bindery nebo Petra Havránka.
K roku narození Roberta Glose 1 - 1966 uběhlo 176 let od narození Petra Havránka nebo Jakuba Bindery.
K roku narození mých synů Richarda Glose 20 - 2004 a Matyáše Glose 21 - 2009 uběhlo 214, potažmo 219 let od narození Jakuba Bindery nebo Petra Havránka.
Nyní je rok 2017. Ode dne kdy přinesly rodiče novorozeného Jakuba nebo Petra do kostela ke křtu uběhlo už 227 let.