Antonín Zich 15

Bohužel nemám ani fotografii ani popis Antonína Zicha. Nevím tedy ani jak vypadal.
Antonín Zich se oženil s Ludmilou Zichovou (16) rozenou? Antonín měl celkem šest dětí.
Pět s Ludmilou Zichovou. Marii provdanou Těšínskou, Jaroslavu provdanou Císovou, Bohunku provdanou Formánkovou, Frantu a Antonii provdanou Schlesingerovou při jejímž porodu Ludmila zemřela. Jediný syn Franta se oženil s Marií. Byli bezdětní a zůstali žít v domě v Červených Pečkách. Manžel Bohunky provdané Formánkové byl na invalidním vozíku. Jaroslava provdaná Císová neměla děti. S mužem žili v Motole v Praze. Manžel Cís pěstoval holuby.
Šestým dítětem Antonína byla Ludmila, která se narodila ? z druhého manželství.

Příběhy, historky, vyprávění.
Sestra Marie se jako dvanáctiletá starala po smrti mamky Ludmily o novorozenou Antonii (8) provdanou Schlesingerovou.
Antonín s Ludmilou a rodinou bydleli v domě v Červených Pečkách.