Anna Procházková rozená Havránková 27

Bohužel nemám ani fotografii ani popis Anny Procházkové. Nevím tedy jak vypadala.

Mariaana byla dcerou Jakuba Vacka a Teresie Vackové rozené Gregorová (30, 31). Anna si vzala za muže Josefa Procházku 26, pololáníka z Trstěnic.
Měli spolu 3 dcery. Jedna z nich byla Terezie provdaná Černá 19.

Příběhy, historky, vyprávění.
U Anny Procházkové rozené Havránkové není zřejmé, zda se narodila 1820 nebo 1826. Zápis je nečitelný. Myslím, že pravděpodobnější bude 1826, protože její muž Josef Procházka se narodil roku 1824. Ženy se neprovdávaly za mladší muže, ale spíše naopak.