Alžběta Hurtová rozená Mužná 8

Alžběta Hurtová   
Na obrázku je Alžběta Hurtová ve věku kolem 30 let. Mrkni na fotky níže!

Alžběta je dcerou Čeňka a Otýlie Mužných (15, 16). Děda Josef Hurt (7) říkal Alžbětě Bětko. Alžběta byla křtěná Elizabeth. Po změně režimu, po roce 1948, ji změnili jméno v rodném listě na Alžběta. Josef a Alžběta byli oddáni 2.1.1939. Seznámili se ve Vsetíně v holičství pana Růžičky, kam oba nastoupili jako učni. Josef a Alžběta měli 3 děti. Richarda, Jarmilu (4) a Zdenu.
Richard Hurt narozen 14.3. 1939 ve Staříči na Ostravsku se oženil s Jitkou Zikovou 25.12. 1945. Spolu mají dcery Jitku Rapfovou 1.9.1964 a Irenu Chloupkovou 14.3.1971.
Jitka si vzala za muže Otu Rapfa 21.3.1961, mají spolu syna Tomáše Rapfa 6.8.1990 a dceru Kateřinu (Katku) Rapfovou 6.4.1988. Ota je ředitelem základní školy v Trstěnicích, Jitka dělá ve stejné škole učitelku. V této škole oba užívají v nájmu byt. Tomáš žije spolu s rodiči. Vystudoval historii a muzeologii. Katka žije ve Znojmě. Vystudovala pedagogickou školu a je také učitelkou v Trstěnicích. Katka čeká potomka. Pokud se narodí dcera, bude asi mít jméno Nikol.
Irena si vzala za muže Pavla Chloupka ? 12. 1968. Děti nemají. Irena s Pavlem žijí ve Znojmě. Irena vystudovala zdravotní školu se zaměřením na ortopedii. Tuto práci vykonává už 28 let. Pavel dělá ředitele penzionu pro důchodce na zámku v Jevišovicích.
Jarmila Hurtová (4) 21.1.1941 - 16.10.2020 se provdala za Reinholda Glose (3) 22.8.1942 - 20.4.2010. Spolu měli syny Roberta Glose (1) 5.10.1966 a Rendu Glose (2) 24.4.1971.
Zdena Hurtová 19.6. 1943 – 2.4.2009 se vdala za Ing. Miroslava Egerta 7.6. 1942. Oddáni byli 8.6.1963. Spolu měli syna Miroslava 14.6. 1964 a dceru Lenku 10.3. 1968.
Bratranec Miroslav Egert si vzal za manželku Petru Zverkovou 30.8. 1970. S ní má syna Tomáše Egerta 1.8. 1994. Lenka se provdanla za Pavla Lukůvku 3.2. 1966. Spolu mají dcery Terezu 18.1. 1995 a Petru 7.8. 2001. Miroslav Egert ml. renovuje a prodává byty v Praze. Tomáš Egert působí k roku 2018 v anglické otbalové lize. Lenka Lukůvková je oční optička, Pavel Lukůvka působí jako policista. Tereza i Petra Lukůvkovi studují školu se zaměřením na ekonomii. Rodina Lenky žije na Vsetíně v části zvané Janišov, kde si s mužem postavili dům.

Příběhy, historky, vyprávění.
Babička pocházela ze severní Moravy, ze Staříče na Ostravsku. V mládí byla velmi hezkou dívkou.
Alžběta měla s Josefem až do roku 1948 holičství. Děda je poté dobrovolně daroval státu. Nebyli tedy vyvlastněni. Protože Alžběta pocházela z bohatší rodiny, bylo holičství kompletně a nově zařízeno za její peníze. Traduje se historka, že statkář Skala při diskuzi v holičství poučoval Josefa stylem: "Ty kluku jeden co mě budeš povídat..." Babička Skalu napomenula a ten ji uposlechl protože ji považoval za sobě rovnou. Děda pocházel z chudších poměrů.
Babička mi vyprávěla, že krátce po svatbě s dědou zabloudili na výletě. Po setmění došli ke srázu a ten slezli. Teprve až dole si uvědomili, že to není sráz ale prudká stěna lomu na kámen. Tuto historku jsem slyšel pokaždé, když jsme ji přijeli navštívit.
Až po mé čtyřicítce mi mamka svěřila, ža babička prodělala několik interupcí aby neměla další děti. Interupce v té době byly nelegální. Děda je s babičkou museli zaplatit. Prováděli se skrytě, ale poskytl je doktor. Myslím, že za tím stálo rozhodnutí zajistit dětem i rodině určitý standard. Je pravda, že mamka Jarmila a teta Zdena měli maturitu. Strýc Richard si postavil hlavu a šel do učení i přesto, že byl považován za velmi talentovaného v matematice. Uměl "z hlavy" násobit třímístná čísla čtyřmístnými apod. Při vyučování opravoval učitele při chybném výkladu nebo nabízel postupy výpočtu, které učitelé nezmínili. Ti si zpočátku mysleli, že to dělá schválně. Později se s ním naučili vycházet.
Druhý dům, který rodiče opravovali v Úžlabí byl stavěn i za peníze Josefa a Alžběty. Sourozenci Hurtovi se dohodli, že jejich rodný dům zůstane nejstaršímu Richardovi. Jarmila se sestrou Zdenou byly vyplaceni. Děda s babičkou mojí mamku silně podporovali. Mamka se ostatně většinu života chtěla na jižní Moravu vrátit. Pamatuji si, že si před rokem 1989 předplácela výstavbu řadového bytu na Moravě, ale z toho nakonec nic nebylo. Také si pamatuji, že po rozvodu mých rodičů měla možnost vyměnit byt v Habartově za byt v Brně. Ohleduplně se nás, tehdy nedospělých synů, ptala zda chceme odejít. Nechtěl jsem. Byla to chyba. Měla jít do Brna i s námi bez ohledu na náš názor. Její rodiče tehdy ještě žili a příbuzenstvo drželo pohromadě. Výše zmíněný rodný dům obývá po smrti strýce Richarda teta Jitka. Její mladší dcera Irena i starší dcera také Jitka žijí jinde. Údajně chtějí dům po prarodičích prodat. Až se tak stane, historie rodu Hurt(h)ů se v Trstěnicích na jižní Moravě uzavře. Z rodokmenu, který se mi podařilo dosud sestavit vyplývá, že Hurt(h)ovi byli s touto obcí v minulosti dlouho spojeni. Pochopitelně příbuzenstvo by se v Trstěnicích s ohledem na starší generace stále dohledat dalo. V září roku 2018 jsem byl při návtěvě v Trstěnicích se syny Richardem a Matyášem na místním hřbitově. Byli jsme u hrobu, kde je pochován děda Josef a babička Alžběta Hurtovi a jejich syn Richard Hurt. Také jsme navštívili hrob mého pradědy Rudolfa Hurta a prababičky Marie Hurtové, jejich dcery Marie Styxové a muže Viktora Styxe. Udivilo mě, kolik osob na hřbitově má příjmení Černý nebo Styx. Také mě zaujalo, že jsem našel hrob Jarmily Hurtové, což bylo jméno mojí mamky za svobodna. Tito další Černí, Styxovi nebo Hurtovi nejsou s naší rodinou údajně příbuzensky spojeni. O příbuzenství nevíme nebo ho nemáme jak doložit.
Když jsem byl na Moravě kolem roku 1997 a babička ještě žila, přijeli se na nás podívat dcery Richarda a Jitky, tedy sestřenice Irena provdaná Lukůvková a Jitka provdaná Rapfová. Syn Jitky Rapfové byl předškolního věku, dcera byla malá školačka. Uplynulo kolem 21 let. Při návštěvě v Trstěnicích v září roku 2018 jsem všem postupně ukázal video natočené kolem roku 1997. Rok natočení nebo tehdejšího pobytu přesně neznám. Bylo milé vidět všechny na filmu o roky mladší. Pro nás starší zase bylo překvapením, jak jsme se během let změnili. Na videu je teta Jitka Hurtová r.Ziková, její muž Richard Hurt, sestřenice Jitka Rapfová r.Hurtová její muž Ota Rapf, moje mamka Jarmila Glosová r.Hurtová, babička Alžběta Hurtová r.Mužná, sestra dědy Josefa Hurta Marie Styxová r.Hurtová a její dcera Marie Konečná r.Styxová.
Úvaha k zamyšlení. Uvědom si a představ jak pomalu se smrtí dědů a babiček a posléze rodičů mizí vazby a návštěvy s bratranci a sestřenicemi a hlavně jejich dětmi. Děti některých mých bratranců a sestřenic jsem vlastně ani nikdy neviděl. Mí synové Richard a Matyáš by děti mých bratranců a sestřenic, pokud by je potkali ani nepoznali. Vzájemně by netušili, že jsou vlastně relativně blízcí příbuzní. A to jejich babičky a dědové žili v jedné domácnosti!
Při návštěvě v září roku 2018 jsme se byli podívat na téměř dokončený nový dům Oty a Jitky Rapfových. Dům v Horních Dunajovicích je pouze přízemní, ale široký. Je velmi hezky zařízen. Obdivovali jsme vybavení, obklady, krb, skříně ... Podobné to bylo u strýce Mirka Egerta ve Cvrčovicích poblíž Pohořelic.

Alžběta Hurtová s dcerou Jarmilou a vnukem Robertem s Jaroslavou    Alžběta Hurtová s dcerou Zdenou a vnuky Mirkem a Rendou
1. Alžběta Hurtová s dcerou Jarmilou Glosovou, vnukem Robertem Glosem a Jaroslavou Glosovou.
2. Alžběta Hurtová s dcerou Zdenou Egertovou a vnuky Mirkem Egertem a Rendou Glosem (zprava).


     
Na fotografiiích je babička Alžběta Hurtová. Na první je jí 17 let. Na dalších věk nevím.