Anna Kupčíková rozená Černá 22

Anna Kupčíková  Antonín Kupčík
Na fotografiích je Anna Kupčíková rozená Černá se svým manželem Antonínem Kupčíkem.

Anna se provdala za Antonína Kupčíka. Děti spolu neměli. Antonín byl listonoš. Roznášel v Trstěnicích poštu.
Anna byla sestrou Marie Hurthové rozené Černá (14). Byla nejmladším potomkem Tomáše Černého (18) a Terezie Černé rozené Procházková (19). Jejími dalšími sourozenci byli Marie provdaná Černá, Josef, Johan, Ferdinand a Rozárka, kterou nemohla poznat protože zemřela malá. Tomáši a Terezii se narodila také dvoje dvojčata. Jedna dvojčata měla jména Franta a Ferda. Ta zemřela pravděpodobně krátce po narození. Druhá dvojčata jména neměla. Narodila se tedy pravděpodobně mrtvá.
V rodném a křestním listě, ze kterého čerpám je uvedeno, že Anna byla manželskou dcerou Tomáše Černého, domkáře v Trstěnicích, který sám byl manželský syn Václava Černého, také domkáře v Trstěnicích a Marianny rozené Vacek.
U mamky Anny Černé je uvedeno v rodném a křestním listě, že Anna byla dcerou Teresie, manželské dcery Josefa Procházky, nádeníka v Trstěnicích a Anny rozené Havránek. Tady mi bohužel nesedí pověst o původu Teresie z bohaté rodiny a vydědění. Nádeník a velkostatek?
Dalším údajem je písemné potvrzení o římskokatolickém obřadu pokřtění 12. května 1902, farářem O. Králíkem. Svědci byli František Žaluda z Nové Vsi a jeho žena Anna.

Příběhy, historky, vyprávění.
Údaje o předcích se pochopitelně vztahují na všechny sourozence Marie a Rudolfa. Anna byla tetou mého dědy Josefa Hurta.
Annu jsem viděl jako kluk. Když jsem byl s mamkou a mladším bráškou na návštěvě v Trstěnicích, jeli jsme na výlet. Byli jsme na zámku v Jevišovicích, upraveném na penzion pro seniory. Zámek, kde jsme se procházeli, byl obklopen zahradou. Přítomni byli děda Josef, babička Alžběta, mamka Jarmila, Robert s bratrem Reném a Anna. Dodnes si pamatuji oči Anny. Byly velmi živé a vazařovaly inteligenci. Kontrastovaly se starou tváří, i když příjemnou. Tady je možné uvést zajímavost. Manžel mojí sestřenice Ireny Chloupkové rozené Hurtové, Pavel Chloupek, zde dělá ředitele zámku i ústavu. Irena je vnučkou Josefa Hurta (7) a pravnučkou Marie Hurthové rozené Černá (14). Irena i Pavel jsou vzdáleni od Anny o tři generace.
Anna byla velmi hezká. O nápadníky neměla nouzi. Ucházel se o ni i bohatý statkář. Odmítla ho, protože se obávala, že až krása pomine, bude jí pohrdat. Nepocházela ze stejných majetkových poměrů.
Sedím nad rodným a křestním listem Anny Kupčíkové rozené Černá. Napadla mě myšlenka, že na lidi, kteří nemají vlastní děti, se zapomene daleko dříve než na ty co je mají. Vzpomínky a historky většinou zmizí s odchodem jejich současníků (generace). Pokud jsme rodiči, máme šanci, že se na nás bude vzpomínat ještě desetiletí nebo i déle. Podobně jako já teď vzpomínám a vybavuji si všechny, které jsem znal. U ostatních se snažim aspoň imaginárně si představit kdo byli a co zažili. O některých příbuzných mám naštěstí dokumenty prokazující rodinné souvislosti.
Pokud uvádím pojmy pololáník, výměnkář, domkař, nádeník apod. pak se jedná p zápis majetkových poměrů. Vysvětlení je v samostatném odkazu Pojmy. Stačí na něj kliknout a pojem si s vysvětlením přečíst.

Robert Glos, v Kralupech nad Vltavou, 14. března 2018 kolem deváté večerní.